What would you like to search for?

Our News

MLADI SPREMNI ZA PROMENE U KORIST LJUDI I PRIRODE

WWF je dobio još tri pobedničke održive, zelene ideje na upravo održanim hakatonima u okviru projekta Panda Labs juniori za pravednu tranzciju. Tri pobednička tima predstavila su inovativna, dostupna i samoodrživa rešenja zasnovana na prirodi i tako osvojili put na regionalnu konferenciju u Ohrid gde će svoje ideje razmeniti sa pobednicima iz Bugarske, Crne Gore i Severne Makedonije.
 
Hakatoni su zamišljeni kao kruna dva ciklusa edukacije osmišljene za učenike srednjih škola iz Obrenovca i studente fakulteta na temu održivih rešenja u procesu pravedne tranzicije. Pedeset i pet učesnika je bilo podeljeno u 9 grupa, od kojih su po tri gupe davale idejna rešenja na sledeće teme: Obnovljivi izvori energije, Tehnološke inovacije kao vid borbe sa klimatskim promenama i Smanjenje korišćenja energije i resursa. Imali su 24 časa da daju svoje rešenje tako da bude ekološki i ekonomski održivo, osmisle prezentaciju i predstave je članovima žirija.
 
Na hakatonu Obnovljivii izvori energije pobedila je ideja Zeleni izvor – održivi restoran koji će biti snabdevan ribom iz sopstvenog ribnjaka i povrćem iz sopstvene bašte, a sve nakon što se u obližnji zagađeni potok ugrade filteri za prečišćavanje vode.
 
Za temu drugog hakatona, Smanjenje korišćenja energije i resursa, pobednička ekipa je predstavila ideju Obrenovac kompostira u okviru jedne lokalne zajednice koja bi kao glavne učesnike umrežila komunalno preduzeće i građane. Komunalno preduzeće bi obezbedilo mesto za kompostiranje i odvoženje biootpada i zarađivalo od prodaje humusa, a građani bi za određenu količinu sakupljenog biootpada bili nagrađeni umanjenjem računa za komunalne usluge.
 
Ideja Prečišćavanje kiše u gradovima bila je najbolja u okviru teme Tehnološke inovacije kao vid borbe sa klimatskim promenama. Ideja je da se prikupi kišnica koja je iz atmosfere već zagađena česticama iz izduvnih gasova i da se zatim koristi za navodnjavanje zasada hortenzija ili miskantusa koji su prirodni upijači štetnih materija. Zasadi su prvenstveno namenjini površinama u okviru škola i javnih ustanova.
 
Naučili smo mnogo togom ove dve godine na vebinarima, seminarima i predavanjima u školi i na terenu u okviru Panda Labs projekta, prepoznali smo da je važno da mislimo o drugim rešenjima za dobijanje energije kao i da razvijamo ekološke ideje koje u isto vreme jesu i ekonomski isplative. Biće teško naterati ljude da te ideje prihvate u da počnu da razmišljaju u pravcu u kome mislimo i mi, ali mi ćemo pokušavati. Mislimo da je moguće ukoliko se potrudimo i objasnimo ljudima da smo svi odgovorni.“ rekli Anđela Nađ, Jovana Mihailović i Teodora Stefanović prilikom predstavljanja pobedničkih rešenja.
                                                                                         
Na kraju jučerašnjeg dana, stručni žiri u sastavu: Stefan Milić, predsednik CEROB-a (Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda), Duško Krstić iz Kancelarije za mlade GO Obrenovac i Goran Vreljanski projektni menadžer WWF Adrije, ocenio je ideje svih timova na osnovu kvaliteta ponuđenog rešenja, njihove inovativnosti, kvaliteta prezentacije i timske saradnje i izabrao najbolje rešenje.
 
Tokom ove dve godine radili smo sa više od 100 srednjoškolaca i oko 50 studenata i na nekoliko nivoa obradili proces pravedne tranzicije. To praktično znači da su svi usvojili da prelazak na obnovljive izvore energije ne znači samo ukidanje korišćenja fosilnih goriva i uvođenje alternativnih modela, već ukjljučuje i sociološku komponentu tj. ljude. Brigu za njihov ekonomski opstanak, opstanak njihovih porodica i profesionalni razvoj“, istakao je Vanja Jakšić, projektni menadžer na Panda Labs projektu.
 
Projekat Panda Labs Juniori za pravednu tranziciju je regionalnog karaktera, realizovan je tokom ove i prošle godine u saradnji sa organizacijama iz Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Radili smo na edukaciji srednjoškolaca i studenata, sarađivali sa stručnjacima iz oblasti energetske efikasnosti iz zemlje i regiona i zajedno tražili rešenja kako da se bavimo “zelenim” preduzetništvom. Cilj nam je razvijanje mreže mladih preduzetnika koji će u procesu energetske tranzicije svoju šansu za opstanak i zaposlenje tražiti u svojim lokalnim zajednicama u oblasti zelene ekonomije i zajedno doprineti postizanju ciljeva održivog razvoja.

Share This!

Help us spread the message