What would you like to search for?

Документација за пријава на програмата за грантови за граѓански организации во Северна Македонија

Документација за пријава на програмата за грантови за граѓански организации во Северна Македонија

Отворена програма за поддршка на граѓански организации во рамки на проектот „Заштитени подрачја за луѓето и природата II“


Повикот за проекти е отворен до 21 декември 2021 година до 16 часот.
 

Read the full publication

Документација за пријава на програмата за грантови за граѓански организации во Северна Македонија

Share This!

Help us spread the message