What would you like to search for?

Our News

Dio Šar planine u Sjevernoj Makedoniji postao nacionalni park

Prilika za održivi razvoj

Prvi put nakon 1958. godine, makedonski parlament usvojio je Zakon o proglašenju novog nacionalnog parka - Šar planine. Više od 20 godina građani, lokalne zajednice i ekološke organizacije čekali su ovaj dan i sada mogu da proslave uspostavljanje novog zaštićenog područja i početak nove ere zaštite prirode i održivog razvoja.
 
Uspostavljanje novih zaštićenih područja važno je ne samo sa stajališta očuvanja prirode, već i kao mehanizam za daljnje unapređivanje skladnog odnosa između čovjeka i prirode, jer ova zaštićena područja omogućavaju očuvanje i održivi razvoj regije. Šar-planina će biti odličan primjer kako ljudi mogu imati koristi od prirodnih resursa, istovremeno štiteći njene vrijednosti i posebne karakteristike područja.
 
WWF Adria podržala je proces proglašenja u proteklih godinu dana i aktivno sudjeluje u pripremama  plana upravljanja i programa novog nacionalnog parka. I dalje smo posvećeni pružanju potpore institucijama u uspostavljanju zdravih sustava i mehanizama za upravljanje parkom.
 
Šar planina je četvrti nacionalni park u Sjevernoj Makedoniji i prvi od osamostaljenja države. Proglašenje dijela Šar planine, koji se nalazi u Sjevernoj Makedoniji za zaštićeno područje, prema Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje, omogućava uspostavljanje sustava održivog upravljanja područjem koje je riznica biodiverziteta, stanište dvije trećine svih biljnih vrsta u zemlji i bogatog biljnog i životinjskog svijeta.
 
Usvajanjem ovog zakona otvaraju se nove mogućnosti za zaštitu prirodnog naslijeđa i održivog socio-ekonomskog razvoja tog područja, za uspostavljanje šire prekogranične suradnje, za korištenje novih financijskih mogućnosti i za razvoj lokalnih brendova i raznih oblika održivog turizma.
 
ČESTITAMO!
 
 
Šar planina, Sjeverna Makedonija

Share This!

Help us spread the message