What would you like to search for?

NDALONI PËRMBYTJET ME PLASTIKË!

Çdo vit, 0.57 milion ton plastikë hyn në ujërat e Mesdheut - ekuivalenti i hedhjes së 33,800 shisheve plastike në det çdo minutë. Sistemi ynë i plastikës është i dëmshëm dhe duhet të rregullohet urgjentisht për të mbrojtur kafshët e egra detare dhe shëndetin tonë.

© Nico Cardin_Y40 Deeepest Pool

Iniciativa Detare Mesdhetare synon të sjellë qasje inovative për menaxhimin e burimeve detare dhe mbrojtjen e biodiversitetit për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme për jetën e egër dhe njerëzit e Mesdheut.

Discover our work

ZBULONI PUNËN TONË Iniciativa Detare Mesdhetare e WWF-së është një përpjekje e bashkërenduar dhe e koordinuar që bashkon të gjitha zyrat e WWF-së në rajon. Vizioni ynë është të mobilizojmë shoqërinë, të angazhojmë palët e interesuara, të ndihmojmë në krijimin e kushteve të nevojshme që do të mundësojnë ndryshimet transformuese aq të nevojshme në ruajtjen e detit.

Mesdheu është një ekorajon prioritar me nevojë urgjente për t'u ruajtur. Është shtëpia e habitateve të rralla dhe të rëndësishme detare, endemizmit të gjerë dhe një sërë speciesh karizmatike të rrezikuara.

© naturepl.com / Nuno Sa / WWF
JU MUND TË BËNI NDRYSHIM
Shumë nga krijesat e detit që duam - zogjtë, peshqit, breshkat dhe balenat - vdesin për shkak të plastikës që po mbyt detet tona.
Bëhuni ndryshimI dhe bashkohuni në luftën kundër ndotjes plastike!