What would you like to search for?

Our News

COP26: Lideri obećali da će zaustaviti seču šuma i započeti njihovu obnovu

WWF pozdravlja deklaraciju lidera sa samita COP26 o šumama i korišćenju zemljišta i poziva na akciju i sprovođenje obaveza

Više od 100 šefova država obavezalo se da će zaustaviti seču svetskih šuma i degradaciju zemljišta, i omogućiti njihovo obnavljanje do 2030, piše u deklaraciji donetoj juče na svetskom klimatskom samitu COP26. Ovaj proces biće praćen podsticanjem održivog razvoja i pomaganjem seoskom stanovništvu i privredi da se u taj proces uključe.
 
Deklaracija predviđa i ulaganje 12 milijardi dolara javnih sredstava u programe zaštite i obnove šuma, uz dodatne 7,2 milijarde dolara privatnih investicija.
 
Šume pružaju ekosistemske usluge koje su ključne za dobrobit ljudi, privreda i društava. Pored toga što skladište i prerađuju ugljen dioksid, prirodne šume i povezani nešumski ekosistemi čuvari su biološke raznovrsnosti na Zemlji. Ipak, i dalje nestaju alarmantnom brzinom. Zato je ova deklaracija važna: njome lideri priznaju važnost šuma i drugih prirodnih ekosistema i obavezuju se na sprovođenje mera za jačanje održive poljoprivrede, efikasnije upravljanje šumama i zemljištem uz dodatno finansiranje I transparentno upravljanje, kao i efikasno kažnjavanje korupcije.
 
Područje Balkanskog poluostrva još uvek ima prostrane i očuvane šumske ekosisteme koji pružaju brojne dobrobiti ljudima i prirodi. Nažalost, pritisak na njih u vidu krčenja i prenamena šumskih površina, kao i intenzivne ekploatacije, postaje sve izraženiji i ozbiljno narušava stanje šuma. U narednom periodu potrebno je da iz korena promenimo svoj odnos prema šumama, uvećamo ulaganja u njihovu obnovu i drastično smanjimo pritiske kako bismo obezbedili dugoročan opstanak ovih ekosistema, koji su za nas od vitalnog značaja. 
 
WWF poziva vlade da data obećanja o korišćenju šuma i zemljišta dopune ambicioznim ciljevima i rokovima za njihovo ispunjenje, kao i zajedničkim transparentnim okvirom za praćenje i verifikaciju postignutog. Nema vremena za gubljenje. Primena je ključna za postizanje rezultata koji će obezbediti budućnost za prirodu i ljude.

I ti možeš da pošalješ jasnu poruku i podsetiš naše lidere da ovo, i sva druga obećanja moraju biti ispunjena! Daj glas za klimu – #WeWontForget.
 
© WWF / NP Fruška gora
#WeWontForget

Share This!

Help us spread the message