What would you like to search for?

Our News

Anketa: šta mislite o klimatskim promenama?

Pomozite nam da saznamo šta ljudi u Srbiji misle, znaju i osećaju o klimatskim promenama.

Klimatske promene predstavljaju ozbiljan izazov za čovečanstvo. Koliko smo svesni toga, šta mislimo i osećamo, kao i šta naše vlade rade kako bi ublažili i prilagodili se klimatskim promenama su veoma važna pitanja za opstanak čovečanstva. 

U želji da saznamo više o opštem mišljenju, znanju, kao i osećanjima naših sugrađana i sugrađanki na temu klimatskih promena sastavili samo kratak upitnik koji vas molimo da ispunite, te da ga proširite svojim kontaktima. Potrebno je oko 15 minuta da se ispuni anketa. Ima nekoilicina otvorenih pitanja koje možete ispuniti prema želji. Zapamtite da je i ‘ne znam’ validan i važan odgovor za našu analizu!  
 
Kako bi dobili što precizniju sliku napravili smo varijacije upitnika za različite ciljne grupe koje ovaj projekat obuhvata. Budite slobodni da prosledite sve linkove a vaši kontakti se mogu opredeliti za odgovarajući upitnik prema njihovom profesionalnom ili obrazovnom statusu. S obzirom da se projekat sporovdi u Srbiji, i  ciljna grupa za anketu nam je stanovništvo u Srbiji.  
 
Upitnik za novinare 
 
Upitnik za univerzitetske profesore
 
Upitnik za nastavnike i učitelje
 
Upitnik za studente

Upitnik za učenike

Upitnik za marginalizovane osobe

Upitnik za preduzetnike


Upitnik za sve ostale koji ne spadaju i gore navedene grupe.
 
Ova anketa je deo projekta "Da nam klima štima" koji WWF sprovodi u Srbiji uz pomoć Vlade Švedske. 

Hvala što ste odvojili vreme da ispunite ovaj upitnik! 
© WWF
Climate change risks

Share This!

Help us spread the message