Na temelju pozitivnih primjera lakše ćemo pronaći formulu uspješnog suživota s velikim zvijerima | WWF

What would you like to search for?

Our News

Na temelju pozitivnih primjera lakše ćemo pronaći formulu uspješnog suživota s velikim zvijerima

Unutar projekta „EuroLargeCarnivores“ objavljen nov izvještaj o suživotu ljudi i velikih zvijeri

ZAGREB – Izazovi i rješenja dijeljenja zajedničkog životnog prostora ljudi i velikih zvijeri objavljena su u novom izvještaju svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF i  partnera projekta „EuroLargeCarnivores“. Izvještaj donosi uvide s nekoliko radionica koje su okupile različite grupe dionika iz 14 država.
 
Poljoprivrednici, šumari, lovci, čuvari prirode, istraživači, predstavnici tijela javne vlasti, političari i drugi, zajednički su prepoznali moguća rješenja za unapređenje praksi upravljanja velikim zvijerima, te za smanjenje potencijalnih gospodarskih gubitaka. Najviše su zabrinuti zbog nedostatka pouzdanih i pravovremenih informacija vezanih uz velike zvijeri, osobito o vukovima. Brine ih i naizgled nepostojeća inicijativa među tijelima javne vlasti,  kao i financijski gubici zbog šteta u stočarstvu  te zbog troškova uvođenja preventivnih mjera kojima bi se ti gubitci spriječili (implementacija mjera poput električnih ograda, pastirskih pasa i drugih). Također su izrazili zabrinutost zbog medijskog tretmana velikih zvijeri koji se često čini senzacionalističkim, navodi pogrešne činjenice i usmjeren je na ekstremna stajališta koja dodatno zaoštravaju odnose.
 
Ukratko, glavne preporuke uključuju poboljšanje upravljanja velikim zvijerima pomoću najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja diljem svih država, standardizaciju podataka i protokola izvještavanja, razmjenu uspješnih pristupa, razmjenu alata za sprečavanje i smanjivanje sukoba između čovjeka i velikih zvijeri, te poboljšanje sustava sprečavanja i nadoknade štete. Paralelno s time treba raditi na poboljšanju upravljanja i razvoju pouzdanih platformi za dionike s ciljem poboljšanja suradnje, izgradnje povjerenja i razmjene pouzdanih informacija između svih dionika. Također, neophodna je poboljšana komunikacija s javnošću tako što će novinarima biti dostupni pouzdani izvori podataka i vjerodostojni kontakti s različitim interesnim skupinama koje mogu pružiti točne i nepristrane informacije i poruke.
 
„Vukovi, medvjedi i risevi dio su europskog identiteta. Tamo gdje ljudi i zvijeri dijele stanište promjena je neophodna i uvjereni smo da je suživot moguć ako smo voljni učiti jedni od drugih. Već stoljećima u mnogim regijama ljudi žive u suživotu s velikim zvijerima, a Hrvatska i Slovenija dobar su primjer za to“, naglašava Andrea Solić iz WWF Adrije, dodajući da su lokalni problemi često istog tipa.
 
Prema službenim procjenama, u Europi trenutno živi oko 17.000 vukova, 17.000 medvjeda, 9.000 risova i 1.250 gorskih kuna. Zahvaljujući europskim propisima, kao što je Direktiva o staništima, tijekom zadnjih se godina ove velike zvijeri vraćaju na europski kontinent u velikom broju i potrebno je pripremiti se za to.
 

 
O projektu
Projekt LIFE EuroLargeCarnivores financiran je sredstvima EU-a s ciljem osiguravanja platforme za razmjenu primjera dobre prakse u područjima suživota čovjeka i velikih zvijeri između različitih dionika u Europskoj uniji. Više od 16 država surađuje i razmjenjuje znanja i informacije preko granica. Ovo znanje pokriva sve od različitih pristupa upravljanju društvenim, gospodarskim i ekološkim izazovima povezanih s vukovima, medvjedima, risovima i gorskim kunama, do praktičnih rješenja kao što je zaštita stoke. https://www.eurolargecarnivores.eu
 
O izvještaju
IzvještajEuropean Perspectives on Coexistence with Large Carnivores”obuhvaća stavove različitih dionika, njihove odnose te tipove izazova i rješenja. Kroz anketei vođene radionice u 14 zemalja i u 5 velikih žarišnih područja projekta: alpska regija (Austrija, Njemačka, Italija, Švicarska, Slovenija, Hrvatska), središnja Europa (Njemačka, Poljska), karpatska regija (Rumunjska, Slovačka, Ukrajina, Mađarska), iberska regija (Portugal, Španjolska) te područje Finske i Skandinavije (Finska, Norveška). Ovaj izvještaj donosi prve rezultate i sažima regionalne europske stavove o upravljanju velikim zvijerima. Opisuje izazove i rješenja na razini regije koji su u 2018. pokazali kako poboljšavaju prakse upravljanja zaštitom i umanjuju potencijalne gospodarske gubitke. Također donosi niz preporuka koje mogu doprinijeti poboljšanju suživota između čovjeka i velikih zvijeri.  
 
Preuzmite izvještaj: EuroLargeCarnivores (2019) European Perspectives on Coexistence with Large Carnivores. A Summary of Regional Stakeholder Perspectives on Managing Human Large Carnivore Conflicts: Challenges and Solutions.
https://www.eurolargecarnivores.eu/en/news/european-perspectives-on-large-carnivores
 
Ova publikacija rezultat je radionica s dionicima i intervjua provedenih tijekom 2018. u sklopu projekta LIFE EuroLargeCarnivores.
 
Suživot ljudi i velikih zvijeri velik je izazov

Share This!

Help us spread the message