What would you like to search for?

Our News

U NP Plitvička jezera razmjena iskustava o uklanjanju umjetnih barijera u Hrvatskoj

Uklanjanje umjetnih barijera s rijeka vraća prirodnu dinamiku toka vode, omogućava migriranje riba i drugih vrsta koje žive u rijekama i značajno smanjuje rizik od poplava i suša

PLITVIČKA JEZERA – Nakon početka uklanjanja barijera s Bijele rijeke ranije u svibnju, stručnjaci za pitanja voda i zaštitu prirode u Hrvatskoj okupili su se danas u Nacionalnom parku Plitvička jezera, gdje se u hotelu „Jezero“ održava „Nacionalni seminar o uklanjanju barijera s rijeka“.
 
Uklanjanje barijera s rijeka vraća prirodnu dinamiku toka vode, omogućava migriranje riba i drugih vrsta koje žive u rijekama i značajno smanjuje rizik od poplava i suša. Rijeke prirodno obavljaju brojne funkcije od kojih imaju koristi i pojedinci i zajednice, od osiguravanja vode za piće i hranu do reguliranja efekata klimatskih promjena. Zato su inicijative za uklanjanje barijera izuzetno važne i za prirodu i za ljude.
 
Nacionalni seminar, koji su organizirali WWF Adria, NP Plitvička jezera i resorno ministarstvo sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode, je međunarodnog karaktera. Predstavljen je europski pokret uklanjanja brana i barijera, kao i konkretan primjer uklanjanja brana iz Francuske. Stručnjaci iz NP Plitvička jezera predstavili su aktualni projekt prvog uklanjanja barijera u Hrvatskoj na Bijeloj rijeci, a predstavljen je i opsežni projekt „Improve River Life“ koji provodi Zavod, a kroz koji će se izraditi katastar umjetnih pregrada na vodotocima u Hrvatskoj te lista prioritetnih lokacija za obnovu uklanjanjem ili osiguravanjem prohodnosti različitim prilagodbama. 

Panel diskusija koja je uslijedila na kraju seminara govorila je o izazovima i o budućnosti uklanjanja barijera u Hrvatskoj, a u njoj su sudjelovali Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Valerija Musić iz Hrvatskih voda, Domagoj Lažeta iz JU More i Krš, Andrijana Brozinčević iz NP Plitvička jezera i naša direktorica programa zaštite prirode Dunja Mazzocco Drvar. Među zaključcima panela ističe se neophodna međusektorska suradnja i kontinuirana edukacija kroz komuniciranje zašto je uklanjanje prirodnih i ljudskom rukom sagrađenih pregrada na rijekama važno. Panelisti su se usuglasili i da je uklanjanje barijera s Bijele rijeke samo početak, kao i kartiranje koje se provodi kroz projekt „Improve River Life".

Uklanjanje barijera je dugotrajan proces o kojemu svi moramo još puno učiti jer zapravo, pokazalo se gledajući primjere iz drugih zemalja, još jako puno ne znamo. Utoliko je i neophodno osloniti se na iskustva iz drugih zemalja poput Francuske, u kojoj je otklonjeno više od stotitnu tisuća barijera, a mi se možemo pohvaliti s prvih sedam. Da bi Bijela rijeka bila u potpunosti slobodna od barijera, preostalo je još samo jedno uklanjanje.

Dobra je vijest i da su za uklanjanje barijera u Hrvatskoj predviđena sredstva kroz različite fondove, provodi se kartiranje i prebrojavanje barijera koje treba ukloniti, skupljaju se iskustva iz inozemstva i sada to treba čim prije replicirati na što više mjesta.
 
Osim što su štetne za prirodu i njen živi svijet, barijere su opasne i za ljude. Prema nedavno objavljenom Izvještaju Dam Removal Europe pokreta, do sada su zabilježena 82 incidenta uzrokovana preprekama na rijekama, a nastradalo je čak 129 osoba. Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine ima za cilj oslobađanje najmanje 25 000 km vodotoka.
 
Nacionalni seminar je organiziran s ciljem okupljanja svih relevantnih dionika iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora kako bi oformili mrežu organizacija i institucija, te stručnjaka koji se bave pitanjima uklanjanja barijera koji žele saznati više o temi. Seminar je organiziran kroz WWF-ov projekt unutar kojeg NP Plitvička jezera uklanja barijere s Bijele rijeke, a provodi se uz potporu europskog Open Rivers programa, organizacije za dodjelu bespovratnih sredstava posvećene obnovi rijeka. 
 
© WWF Adria
uklanjanje barijere s Bijele rijeke
© WWF Adria
Nacionalni seminar o uklanjanju barijera_Plitvicka jezera

Share This!

Help us spread the message