What would you like to search for?

Kontaktiraj nas!
© Michael Poliza / WWF

Želiš li nas nešto pitati ili dati savjet, rado ćemo te poslušati!

Naši uredi
WWF Adria
Gundulićeva 63
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 5509 623
e-mail: info@wwfadria.org

WWF Adria Srbija
Đure Jakšića 4a/8 
11000 Belgrade
Srbija
e-mail: serbia@wwfadria.org
Donacije
donacije@wwfadria.org
telefon: +385 1 5509 623
Korporativna partnerstva
Viši menadžerski tim
Izvršna direktorica
Nataša Kalauz
nkalauz@wwfadria.org 

Direktorica programa zaštite prirode
Dunja Mazzocco Drvar
ddrvar@wwfadria.org

Direktorica komunikacija i donacija građana
Petra Boić Petrač
ppetrac@wwfadria.org

Menadžerica financija i administracije
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org

Menadžerica ljudskih resursa
Jasmina Marković
jmarkovic@wwfadria.org
 
Službenica za zaštitu podataka
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org