What would you like to search for?

Kontaktiraj nas!
© Michael Poliza / WWF

Ukoliko želiš nešto da nas pitaš ili da nam daš savet, rado ćemo te poslušati!

Naše kancelarije

WWF Adria Srbija
Đure Jakšića 4a/8 
11000 Belgrade
Srbija
Telefon: +381 11 3033 753
e-mail: serbia@wwfadria.org


WWF Adria
Gundulićeva 63
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 5509 623
e-mail: info@wwfadria.org
 
Donacije
donacije@wwfadria.org
telefon: +385 1 5509 623
Korporativna partnerstva
Viši menadžerski tim
Izvršna direktorka
Nataša Kalauz
nkalauz@wwfadria.org 
 
Direktorka programa zaštite prirode
Dunja Mazzocco Drvar
ddrvar@wwfadria.org

Direktorka komunikacija i donacija građana
Petra Boić Petrač
ppetrac@wwfadria.org

Menadžerka financija i administracije
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org

Menadžerka ljudskih resursa
Jasmina Marković
jmarkovic@wwfadria.org
 
Službenica za zaštitu podataka
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org