What would you like to search for?

Kontaktiraj nas!

© Michael Poliza / WWF

Ukoliko želiš nešto da nas pitaš ili da nam daš savet, rado ćemo te poslušati!

Naše kancelarije


WWF Adria Srbija
Đure Jakšića 4a/8 
11000 Belgrade
Srbija
Telefon: +381 11 30 33 753 
e-mail: serbia@wwfadria.org


WWF Adria
Gundulićeva 63
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 5509 623
e-mail: info@wwfadria.org
 

Donacije

donacije@wwfadria.org
telefon: +385 1 5509 623

Korporativna partnerstva

info@wwfadria.org

Viši menadžerski tim

Izvršna direktorka
Nataša Kalauz
nkalauz@wwfadria.org 

Direktorka programa
Petra Remeta
premeta@wwfadria.org
 
Direktorka komunikacija i donacija građana
Petra Boić Petrač
ppetrac@wwfadria.org

Menadžerica ljudskih resursa
Jasmina Marković
jmarkovic@wwfadria.org
 

Programski odbor

Voditelj programa zaštite slatkovodnih sistema
Zoran Mateljak
zmateljak@wwfadria.org
 
Voditelj programa zaštićenih područja i upravljanja
Marko Pećarević
mpecarevic@wwfadria.org
 
Voditelj programa zaštite mora
Danijel Kanski
dkanski@wwfadria.org
 

Službenica za zaštitu podataka

Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org