Novosti | WWF

What would you like to search for?

Novosti

© Petra Boić Petrač / WWF Adria

Ovde možeš pronaći naše tekstove i vesti o našem radu.

Jesetre i dalje ugrožene u regionu
Jesetre i dalje ugrožene u regionu

Istraživanje WWF-a pokazalo da je gotovo trećina prikupljenih uzoraka jesetarskih proizvoda ilegalna, dok su vlasti u regionu zabeležile i 214 ...

19 Apr 2021
Koalicija 27: Ponoviti proces izmena Zakona o zaštiti prirode
Koalicija 27: Ponoviti proces izmena Zakona o zaštiti prirode

Koalicija 27 i preko 40 organizacija civilnog društva podnele su zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine za ponovno pokretanje postupka izmena i ...

09 Apr 2021
Vreme je da članice Energetske zajednice počnu aktivno da rade na očuvanju biološke raznovrsnosti
Vreme je da članice Energetske zajednice počnu aktivno da rade na očuvanju biološke raznovrsnosti

Ugovor o Energetskoj zajednici mora da se uskladi sa relevantnim EU direktivama kako bi se smanjio uticaj energetskih projekata na biološku ...

01 Apr 2021
Srbija mora bolje da upravlja vodama, počevši sa zaustavljanjem izgradnje mHE
Srbija mora bolje da upravlja vodama, počevši sa zaustavljanjem izgradnje mHE

Decenijama građani Srbije svedoče lošem upravljanju vodama, umesto da se ovom po život neophodnom resursu posveti posebna pažnja. Stoga WWF Adria ...

22 Mar 2021
21. mart - Svetski dan šuma
21. mart - Svetski dan šuma

Obnova šuma – put ka oporavku i blagostanju

21 Mar 2021
Sat za našu planetu 2021 - Pokrenimo se za prirodu
Sat za našu planetu 2021 - Pokrenimo se za prirodu

WWF poziva građane, institucije, kompanije i gradove da se priključe još jednom Satu za našu planetu

18 Mar 2021
Obraćanje WWF-a u vezi sa sečom šuma i odgovor JP “Vojvodinašume”
Obraćanje WWF-a u vezi sa sečom šuma i odgovor JP “Vojvodinašume”

Celokupno saopštenje JP "Vojvodinašume" u nastavku teksta

05 Mar 2021
3. mart - Svetski dan divljih vrsta
3. mart - Svetski dan divljih vrsta

Trgovina divljim vrstama jedna je od najunosnijih aktivnosti organizovanog kriminala na svetu i direktno utiče na stanje naše planete, ali i na naše ...

03 Mar 2021