What would you like to search for?

© WWF
PREDLOZI PROJEKATA ODABRANI ZA DRUGI KRUG SELEKCIJE
Nakon ocene mnogobrojnih projektnih predloga dostavljenih WWF Adriji tokom Drugog konkursa za dodelu strateških grantova, tim stručnih evaluatora je u uži krug selekcije odabrao ideje 17 organizacija civilnog društva.

Iako su sve ideje koje je predložilo gotovo 60 organizacija civilnog društva širom Srbije, bile interesantne i vredne pažnje, broj predloga koji će biti u užem izboru je bio ograničen. Predlozi projekata koji su odabrani za drugi krug selekcije privukli su pažnju ocenjivača svojim kvalitetom, inovativnošću kao i velikim potencijalom da se doprinese ciljevima projekta „Bezbedna priroda i klima“.

Zahvaljujemo se svima koji su svoje ideje podelili sa nama i ohrabrujemo ih da i dalje prate naše konkurse.

U nastavku pogledajte spisak odabranih organizacija i njihovih predloga projekata.
 
organizacija naziv projekta
Grupa za razvoj ekološke svesti GRES Mikroplastika u akvatičnim ekosistemima Srbije - monitoring i pravni okviri
Centar za prava deteta Glasovi mladih za bezbednu prirodu i klimu
Udruženje Radna organizacija Climate Art Hub
Regionalni centar za ekološko pravo Jačanje dijaloga za upravljanje životnom sredinom: Promovisanje saradnje između poslovnog sektora i organizacija civilnog društva (OCD)
Asocijacija za razvoj Ibarske doline Međusektorska saradnja za održivi razvoj Rezervata biosfere Parka prirode "Golija"
Centar za društvene integracije Mladi u zaštiti životne sredine
Koncept Ekologija Energija Ekonomija Biciklom do čistijeg vazduha
Udruženje Forum civilne akcije Forca Požega Koncept Ekologija Energija Ekonomija
Udruženje Karlovački vinogradi U skladu sa prirodom, u saradnji sa lokalnom zajednicom
Udruženje za zaštitu velike droplje Održivom poljoprivrednom do dugoročne zaštite
Proaktiv Zaštićeno područje - Područje sa glasom lokalne zajednice
Udruženje Udahnimo Duboko Građanska akcija u cilju procene ugorženosti i koristi od šume "Duboko"
Sokobanjsko ekološko društvo Akcija za budućnost: Sokobanja i klimatske promene
Inicijativa za vodoničnu energetiku Srbije Vodonična energetika: tranzicija ka obnovljivoj energiji u Republici Srbiji
iRevolucija Monitoring implementacije Plana Kvaliteta vazduha 2022-2026
Centar za kreiranje politika i strategija Javne česme, javna stvar
Seoski turizam Srbije - Ljig Ubrzavanje klimatskih akcija u turizmu Republike Srbije
Konkurs za dodelu strateških grantova 2023 II CIKLUS JE ZAVRŠEN

NAPOMENA: Zbog velikog broja pristiglih aplikacija odlučili da produžimo rok za evaluaciju pristiglih prijava na našem konkursu. Ova odluka je doneta kako bismo obezbedili da svaka prijava bude pažljivo i temeljno razmotrena, pružajući svakom kandidatu jednaku priliku za učešće. Nove informacije o rezultatima konkursa biće objavljene najkasnije do 17. avgustaUzbuđeni smo zbog sjajnog odziva i interesovanja za naš konkurs, i zahvaljujemo svima koji su poslali svoje aplikacije.
 
***

Ako se bavite pitanjima zaštite životne sredine i klimatskih promena i registrovani ste kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, ispunjavate uslove da se prijavite za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000,00 evra.
AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME – BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA
 
je projekat WWF kojim težimo da formiramo mrežu organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, i ojačamo vaše kapacitete kako biste postali važan sagovornik u daljem kreiranju politika iz ove oblasti.
         
Projekat je podržala EU kroz Program podrške civilnom društvu.
 
ŠTA PODRAZUMEVA STRATEŠKI GRANT?
 
Program podrške OCD podrazumeva:
  • finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18 000,00 € po projektu;
  • jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta;
  • tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija. 
CILJEVI PROGRAMA
 
Prijavite se ukoliko imate projektni predlog koji doprinosi sledećim ciljevima:

Cilj 1: Istraživanje i analiza nedostataka u upravljanju politikama i regulatornim okvirima koji se odnose na zaštitu životne sredine i klimatske promene.
Cilj 2: Zalaganje za ispravne i efikasne lokalne i nacionalne politike i prakse zaštite životne sredine i klimatskih promena.
Cilj 3: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za postavljanje efikasnih reformi i politika iz oblasti životne sredine za pristupanje EU.
 
KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
 
Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.
   
ROK ZA PODNOŠENjE KONCEPTA PROJEKTA
 
Konkurs za podnošenje koncepta projekta je STALNO OTVOREN do 19. juna 2023. godine, do 15:00 časova.
Prijavite se!
 
POVRATNA INFORMACIJA O STATUSU PRIJAVE
 
WWF će obavestiti podnosioca koncepta projekta o statusu prijave u roku od 30 dana od dana prispeća prijave.
 
ŽELITE DA ČUJETE VIŠE O POZIVU?
 
WWF će realizovati info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 31. maja od 12:00 do 13.30 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu dodele strateških grantova.
Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da nas kontaktirate putem email adrese mpapovic@wwfadria.org za detaljna uputstva.
 
 
Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekta, WWF Adria i WWF Adria Serbia, i to sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. @ 2019 "Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime, BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA"

KAKO SE PRIJAVITI?
Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org
 
Svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete klikom na dugme "konkursna dokumentacija" u nastavku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave. Odgovore na često postavljana pitanja možete naći ovde.

Konkursna dokumentacija