What would you like to search for?

© WWF
Konkurs za dodelu strateških grantova 2023 II CIKLUS

Ako se bavite pitanjima zaštite životne sredine i klimatskih promena i registrovani ste kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, ispunjavate uslove da se prijavite za Program strateškog granta u visini od maksimum 18.000,00 evra.
 
AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME – BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA
 
je projekat WWF kojim težimo da formiramo mrežu organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, i ojačamo vaše kapacitete kako biste postali važan sagovornik u daljem kreiranju politika iz ove oblasti.
         
Projekat je podržala EU kroz Program podrške civilnom društvu.
 
ŠTA PODRAZUMEVA STRATEŠKI GRANT?
 
Program podrške OCD podrazumeva:
  • finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18 000,00 € po projektu;
  • jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta;
  • tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija. 
CILJEVI PROGRAMA
 
Prijavite se ukoliko imate projektni predlog koji doprinosi sledećim ciljevima:

Cilj 1: Istraživanje i analiza nedostataka u upravljanju politikama i regulatornim okvirima koji se odnose na zaštitu životne sredine i klimatske promene.
Cilj 2: Zalaganje za ispravne i efikasne lokalne i nacionalne politike i prakse zaštite životne sredine i klimatskih promena.
Cilj 3: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za postavljanje efikasnih reformi i politika iz oblasti životne sredine za pristupanje EU.
 
KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
 
Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.
   
ROK ZA PODNOŠENjE KONCEPTA PROJEKTA
 
Konkurs za podnošenje koncepta projekta je STALNO OTVOREN do 19. juna 2023. godine, do 15:00 časova.
Prijavite se!
 
POVRATNA INFORMACIJA O STATUSU PRIJAVE
 
WWF će obavestiti podnosioca koncepta projekta o statusu prijave u roku od 30 dana od dana prispeća prijave.
 
ŽELITE DA ČUJETE VIŠE O POZIVU?
 
WWF će realizovati info sesiju za sve zainteresovane putem ZOOM platforme, 31. maja od 12:00 do 13.30 časova, u vezi dodatnih informacija o Programu dodele strateških grantova.
Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da nas kontaktirate putem email adrese mpapovic@wwfadria.org za detaljna uputstva.
 
 
Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekta, WWF Adria i WWF Adria Serbia, i to sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. @ 2019 "Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime, BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA"

KAKO SE PRIJAVITI?
Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org
 
Svu potrebnu dokumentaciju pronaći ćete klikom na dugme "konkursna dokumentacija" u nastavku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave.

Konkursna dokumentacija