What would you like to search for?

© WWF
KONKURS ZA DODELU AD HOK GRANTOVA "AKTIVIRAJ SE ZELENO"

WWF Adria putem Poziva za Ad hok projekte želi da podrži organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine i klimatskih promena u situacijama koje zahtevaju hitan odgovor, u odnosu na neposredne prilike za uticaj na javno mnjenje i političke procese kroz različite oblike učestvovanja građana i javnog delovanja, uključujući kampanje, zagovaranje, pravne, komunikacijske ili druge alate. Sve ovo radimo u okviru projekta
 
AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME – BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA
 
kojim težimo da formiramo mrežu organizacija civilnog društva u Srbiji, koja će sprovoditi održive ideje iz oblasti zaštite životne sredine i klime, i ojačamo vaše kapacitete kako biste postali važan sagovornik u daljem kreiranju politika iz ove oblasti.
         
Projekat je podržala EU kroz Program podrške civilnom društvu.

ŠTA PODRAZUMEVA AD HOK GRANT?
 
Program podrške OCD podrazumeva:
 
Iznos raspoloživ za Ad-hok projekte iznosi 60.000,00 evra.
Traženi iznos mora biti u rasponu između najvišeg i najnižeg iznosa bez obaveze
sufinansiranja:
  • najniži iznos: 500,00 evra,
  • najviši iznos 1.200,00 evra. 
CILJEVI PROGRAMA
 
Cilj 1: Povećanje uticaja organizacija civilnog društva na proces integracije Republike Srbije u oblasti životne sredine i klime, u skladu sa reformama EU.
Cilj 2: Promovisanje dijaloga i aktivnog angažovanja građana kao preduslov za delotvorne javne politike iz oblasti životne sredine i klime.
Cilj 3: Povećanje uticaja organizacija civilnog društva u Republici Srbiji kroz praćenje stanja životne sredine i klime i nadgledanje sprovođenja javnih politika iz navedene oblasti.
Cilj 4: Podizanje svesti o važnosti očuvanja životne sredine i klime u skladu sa standardima Evropske Unije.
 
KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
 
Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.
   
ROK ZA PODNOŠENjE PROJEKTA
 
Konkurs za podnošenje koncepta projekta je STALNO OTVOREN od 1. jula 2023. godine do 31. avgusta 2025. godine, ili do utroška sredstava.
 
Prijavite se!
 
Važno: ovaj poziv NIJE namenjen redovnim aktivnostima OCD-a koje NE zahtevaju trenutnu reakciju u neočekivanoj, hitnoj situaciji.
 
ŽELITE DA ČUJETE VIŠE O POZIVU?
 
WWF će realizovati informativnu online sesiju za sve zainteresovane 12. jula od 12:00 do 13.30 časova, a u vezi dodatnih informacija o Programu dodele Ad Hok grantova.
Da biste učestvovali na sastanku, potrebno je da nas kontaktirate putem email adrese mpapovic@wwfadria.org za detaljna uputstva.
 


Ova stranica načinjena je i održava se uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njenu sadržinu isključivo je odgovoran ugovarač projekta, WWF Adria i WWF Adria Serbia, i to sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije. @ 2019 "Akcije Srbije u oblasti zaštite životne sredine, prirode i klime, BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA"
 

KAKO SE PRIJAVITI?
 
Kompletna prijava se dostavlja isključivo u elektronskoj formi na sledeću e-mail adresu: grantovis@wwfadria.org.

Za sva pitanja u vezi sa ovim Pozivom koristite e-mail adrese: mpapovic@wwfadria.org i oilic@wwfadria.org sa naznakom „pitanje – Ad hok grant“.

Obavezni naslov poruke prilikom slanja prijave mora da glasi: Prijava na poziv za Ad hok projekte.

 
Potrebnu dokumentaciju pronaći ćete klikom na dugme "konkursna dokumentacija" u nastavku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave. 

Dokumentacija za Ad hok