What would you like to search for?

CIMERI IZ DIVLJINE
© Artificial Group

Skladan suživot između ljudi i velikih zveri je izuzetno važan s obzirom na njihove ključne uloge u procesu obezbeđivanja da šume i šumske vrste budu zdrave. Međutim, ako nastavimo s dosadašnjim štetnim aktivnostima, velike zveri neće imati drugu mogućnost osim da se presele kod nas - u naše kuće i stanove. Kako bi to izgledalo?

Možete li da zamislite risa koji deli krevet i pesak sa vašom mačkom ili gladnog medveda zbog kojeg morate svaki dan puniti frižider? A šta bi bilo da živite s čoporom vukova koji bi se igrali s vašim psima i žvakali kauč? Ne zvuče baš kao dobri cimeri. Međutim, naše ih prakse odvode sve dalje od njihovih staništa i približavaju ih našim domovima. Važno je da obezbedimo dom i sebi i njima, jer jedino tako možemo da živimo skladno.

© Artificial Group

Naš region je dom za tri vrste velikih zveri - vuka, medveda i risa.


Budući da se oni nalaze na vrhu lanaca ishrane, njihova uloga je da održavaju ravnotežu, kao i da šumu i ostale vrste u šumi održavaju zdravim. Dodatno, imaju ulogu „čistača” mrtvih životinja, čime sprečavaju širenje raznih bolesti koje mogu da budu opasne i za ljude. Vrlo je važno napomenuti i da šire semenke raznog bilja sa jednog mesta na drugo, čime održavaju šumsku floru ovako bogatom. Bez velikih zveri, šume ne bi bile ovakve kakvim ih poznajemo.

Međutim, velike zveri su pod konstantnom pretnjom da njihova staništa nestanu i budu fragmentisana zbog izgradnje autoputeva i druge infrastrukture kao i zbog ekstenzivne poljoprivrede. Osim toga, povećanje brojnosti njihovih populacija, koje su ne tako davno bile izuzetno male (ris je čak nestao s našeg područja!), dovelo je do povećanja sukoba ljudi i velikih zveri. Zločini protiv prirode - krivolov, trovanje i nezakonita trgovina velikim zverima, ovom sukobu daju dodatni doprinos.

Ako ne delujemo hitno, ljudski nemar i uticaj na životnu sredinu mogao bi da nas dovede do toga da velike zveri nemaju drugog izbora osim da se presele bliže gradovima ili čak u same gradove. Takve situacije smo već videli - medvedi koji hodaju ulicama grada ili vukovi u ozbiljnoj blizini naselja. Ako ne naučimo da čuvamo šumu i živimo uz velike zveri, moglo bi da se dogodi da moramo da živimo sa njima. Zamislili smo najgori mogući scenario:

ŠTA KADA BI VELIKE ZVERI TRAŽILE NOVI DOM? NAŠE KUĆE I STANOVI BILI BI IM NAJLAKŠA OPCIJA. ALI KAKO BI TO IZGLEDALO?

OČUVAJMO ZAJEDNO SIMBOLE NAŠEG REGIONA!
Pomozi nam da nastavimo da radimo na očuvanju velikih zveri i uklanjanju njihovih najvećih pretnji.
Da li znaš?

Zavijanje je način komunikacije između jedinki jednog čopora i susednih čopora, a najčešće se može čuti u letnjim mesecima kada mladi vukovi uče da zavijaju.

© Artificial Group
null