What would you like to search for?

Our News

Planiraju li vodeće stranke provoditi zelenu politiku

WWF će od buduće Vlade tražiti veća ulaganja u zaštitu prirode i bioraznolikosti, postavljanje jasnog roka za prestanak korištenja fosilnih goriva i potpuni prelazak na obnovljive izvore energije te postupnu tranziciju na održiv i otporan poljoprivredni sustav

ZAGREB - Uoči parlamentarnih izbora, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF analizirala je programe najjačih političkih stranaka i koalicija u Hrvatskoj i njihove planove za zaštitu okoliša i prirode te za prilagodbu klimatskim promjenama u narednim godinama. S obzirom na sve globalne izazove s kojima se suočavamo, kao i na činjenicu da je na europskoj razini sve više zadrške prema nastavku ambicioznog Zelenog plana, danas je više nego ikada bitno da se na nacionalnoj razini osvijesti važnost sve većeg ulaganja u zaštitu prirode i bioraznolikosti kao temelja održivosti i otpornosti na klimatske promjene.
 
„WWF Adria zagovara zaštitu prirode i bioraznolikosti, kao i ulaganje u prilagodbu klimatskim promjenama kroz rješenja koja se temelje na prirodi, prvenstveno s ciljem zaštite građana i jačanja naše otpornosti na devastirajuće klimatske promjene. Analizirajući programe političkih stranaka, htjeli smo vidjeti u kojoj mjeri stranke razumiju da te teme moraju biti utkane u njihovu viziju cjelokupnog razvoja svih sektora gospodarstva i društva, a ne samo kao zasebno programsko poglavlje”, naglašava Dunja Mazzocco Drvar, direktorica programa zaštite prirode u WWF Adriji

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u svojem programu predlaže nastavak već započetih Vladinih aktivnosti poput unaprjeđenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i sustava zaštite prirode, uspostave novog Parka prirode na području Hrvatskog zagorja ili uspostave cjelovitih karata morskih staništa i kartiranje preostalog dijela Jadrana. Međutim, puno veći naglasak u programu stavljen je na razvoj ribarske, vodne i poljoprivredne infrastrukture, dekarbonizaciju, jačanje industrijske i poljoprivredne konkurentnosti i modernih tehnologija, nego na prirodu i rješenja temeljena na prirodi kao okosnicu razvoja i otpornosti, kao što u svojem političkom manifestu za buduće izbore za Europski parlament zagovara i Europska pučka stranka.
 
Koalicija Rijeke pravde predvođena Socijaldemokratskom partijom Hrvatske (SDP) u svojem izbornom programu vidi jasnu poveznicu između biološke raznolikosti i razvoja poljoprivrede. Zagovarat će važnost održive poljoprivrede kroz pravedniju raspodjelu potpora u poljoprivredi s velikih na mala i srednja poljoprivredna gospodarstva, kako bi se smanjilo zagađenje te poticanje ekološke proizvodnje radi povećanja bioraznolikosti. Predlažu veća financijska ulaganja u mjere prilagodbe klimatskim promjenama, kao što je pošumljavanje. Zagovaraju jačanje mjera zaštite i upravljanja resursima kao što su vode i šume, kao i ekološke mreže Natura 2000, a u svrhu očuvanja bioraznolikosti.
 
Stranka Možemo, kao članica Europske zelene stranke, najjasnije zagovara ove teme kao okosnicu cjelokupnog razvoja. Naglašavaju važnost integracije mjera zaštite okoliša i prirode u sve druge sektore (gospodarstvo, energetika, turizam, poljoprivreda) te kako će i na europskoj razini u novom Europskom zelenom planu za period od 2025. godine do 2029. godine zagovarati jaču zaštitu prirode i okoliša i adekvatno povećanje proračunskih sredstava Europske unije za navedene mjere. Dodatno, radit će na širenju morskih područja uključenih u zaštićena područja (Natura 2000) te provođenju mjera održivog ribarstva u svrhu očuvanja ribljeg fonda. Od svih stranaka jedini su naglasili važnost usklađivanja politika i dokumenata prostornog, okolišnog i strateškog planiranja, s obzirom na to da je naročito u dijelu planiranja morskog prostora izuzetno važno uzeti u obzir pravila zaštite okoliša. 
 
Most u svojem izbornom programu predlaže uvođenje ekocida kao kaznenog djela u svrhu zaštite okoliša kao pravnog dobra i kao sredstvo najučinkovitije borbe protiv klimatskih promjena. Domovinski pokret (DP) stava je da se domoljublje očituje i u odnosu prema okolišu i prirodnim bogatstvima pa u tom smislu zagovaraju zaštitu poljoprivrednog i ribarskog sektora, kao i svih prirodnih resursa kao nacionalnog bogatstva.

Sve navedene stranke zagovaraju prijelaz na alternativna goriva u svrhu postizanja energetske neovisnosti. Većina stranaka kao glavni pokretač energetske tranzicije vidi solarnu energiju, vjetar i geotermalne izvore, dok HDZ predlaže nastavak razvoja LNG terminala i plinske mreže.  

 „S jedne strane, dobro je vidjeti da stranke u svojim izbornim programima prepoznaju važnost politike zaštite okoliša i da su neke čak i vrlo ambiciozne u tom smislu. Međutim, pojedina programska obećanja već samo čuli i ranije, poput uspostave Centra za prilagodbu klimatskim promjenama, što u svojem programu ističe HDZ, no još se čeka na realizaciju tog projekta. U svakom slučaju, WWF će od buduće Vlade tražiti veća ulaganja u zaštitu prirode i bioraznolikosti, postavljanje jasnog roka za prestanak korištenja fosilnih goriva i potpuni prelazak na obnovljive izvore energije te postupnu tranziciju na održiv i otporan poljoprivredni sustav, koji se ne temelji na potporama za velike poljoprivredne zagađivače, već tranziciju malih i srednjih proizvođača na zelenu poljoprivredu“, zaključuje Mazzocco Drvar. 

Share This!

Help us spread the message