What would you like to search for?

Our News

Započelo uklanjanje riječnih barijera u Nacionalnom parku Plitvička jezera

PLITVIČKI LJESKOVAC – Punih pet godina otkako smo svjedočili uklanjanju prvih barijera s rijeka u našoj regiji, gdje su s crnogorske Vezišnice uklonjene tri barijere, u ponedjeljak su započeli radovi na uklanjanju prvih riječnih barijera u Hrvatskoj!

U Nacionalnom parku Plitvička jezera umjetne barijere se nalaze na vodotoku Bijele rijeke, duge samo 4,5 kilometara. Presijecaju je tridesetak mlinica i starih pilana, koje više nemaju svoju funkciju, pa ih stručno vodstvo Parka, kroz projekt WWF-a uklanja i Bijelu rijeku vraća u svoj prirodni tok. Osim što će se time omogućiti migracija dunavskoj pastrvi za vrijeme mrijesta, Bijela rijeka će se ponovno sa Crnom rijekom susresti na svom prirodnom putu, od kojeg zajedno tvore Maticu koja tvori Plitvička jezera.

Od ukupno osam lokacija na kojima su umjetne barijere, Park uređuje četiri na kojima su potrebni manji zahvati, dok je WWF Adria osigurala radove s mehanizacijom kojima se uklanjaju četiri velike betonske barijere. Uklanjanjem i zahvatima na osam barijera na toku Bijele rijeke, bit će oslobođeno ukupno osam kilometara toka. Završetak radova očekuje se još ovog mjeseca.

Sa sve intenzivnijim klimatskim promjenama, sve žešćim poremećajima vodnog ciklusa, sušama, velikim vodama, intenzivnim olujama, većina nekad izgrađenih barijera na rijekama postala je beskorisna, skupe su za održavanje i štetne za životinje te opasne za ljude. WWF projekt uklanjanja barijera u Nacionalnom parku Plitvička jezera provodi uz potporu europskog Open Rivers programa, organizacije za dodjelu bespovratnih sredstava posvećene obnovi rijeka. 
 
 

Share This!

Help us spread the message