What would you like to search for?

Our News

Upravljanje velikim zvijerima u zemljama regije

PRIŠTINA - Danas je održan jednodnevni bilateralni sastanak stručnjaka za velike zvijeri i nadležnih institucija iz Kosova i Hrvatske koji sudjeluju u upravljanju velikim zvijerima. Sastanak je održan u organizaciji WWF Adria - Ecopana, Tajništva Dinarsko-balkansko-pindske platforme za velike zvijeri (DiBaPi LC Platforma), te Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i infrastrukture Kosova

Na sastanku su predstavnici nadležnih institucija i stručnjaci i znanstvenici za velike zvijeri raspravljali o pristupima upravljanju populacijom velikih zvijeri, te postizanju dogovora o uspostavi koordinacijskog tijela za velike zvijeri i interventnog tima, prikupljanju podataka za monitoring, ali i dugoročnoj strategiji upravljanja medvjedom.

Sastanku je prisustvovalo 35 sudionika koji su aktivno sudjelovali oko tema koje su izložili predstavnici Republike Kosovo: Jeton Raka - Zamjenik Ministra u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i infrastrukture,  Miradije Gerguri - Zamjenica voditelja Odsjeka za zaštitu prirode u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i infrastrukture, zatim Albert Behrami - Savjetnik Ministra, Naser Krasniqi - Voditelj Odsjeka za upravljanje zaštićenim područjima i lovstvo i Tahir Ahmeti – Upravitelj Odjela za Šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, te Menderes Ibra iz Agencije Šumarstva u Kosovo. Predavanja su održali stručnjaci Fatos Lajqi iz ekološke organizacije ERA, Afrim Mahmuti iz Four Paws, te Đuro Huber i Slaven Reljić  ispred Tajništva DiBaPi LC Platforme.

U drugom dijelu radionice stručnjaci su raspravljali o mogućnostima i modelima osnivanja interventnog tima za velike zvijeri, koji bi zajedno s već postojećim IT za medvjeda kojeg vodi Four Paws omogućio još bolju prevenciju, edukaciju, smanjenje rizika i konflikata između ljudi i velikih zvijeri.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog planiranja i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Tajništvo DiBaPi Platforme i WWF Adria nastavit će tijekom 2024. godine edukaciju, odnosno jačanje kapaciteta članova interventnog tima kako bi se što uspješnije nosili sa interventnim postupanjima na terenu, te će također izraditi Protokol za postupanje članova Interventnog tima za Republiku Kosovo.
 
© WWF Adria
Priština - sudionici radionice o velikim zvijerima
© WWF Adria
Đuro Huber - predavanje u Prištini

Share This!

Help us spread the message