What would you like to search for?

Our News

Ekološka povezanost staništa za velike zvijeri

Proteklih smo dana održali dvije radionice na temu zaštite velikih zvijeri - na Kosovu i u Srbiji.

Organizirali smo ovaj mjesec dvije jednodnevne radionice na temu „Ekološka povezanost staništa za velike zvijeri”.

Prva radionica održana je 23.4. u Prištini, a na njoj su stručnjaci iz WWF Adrije i Zavoda za gozdove Slovenije predstavili provedenu analizu ekološke povezanosti za velike zvijeri u cijelom Dinarsko-balkansko-pindskom području, s posebnim naglaskom na Kosovo. Uz to je također organiziran i  terenski obilazak odabranog kritičnog područja – što je u slučaju Kosova pilot područje »Bjeshka e Kasmaqit - Bjeshket e Berishes«.

Slična takva radionica održana je dva dana kasnije, 25.4., u Parku prirode Stara planina u Srbiji, gdje su isti stručnjaci predstavili rezultate analize ekološke povezanosti za velike zvijeri u Srbiji, a odabrano pilot područje za terenski obilazak bio je Knjaževac.

Ciljevi ovih radionica su bili upoznati sudionike s dobrim primjerima zaštite ključnih područja povezanosti za velike zvijeri u Europi, Alpama, kao i u regiji, te prezentirati rezultate istraživanja za Dinarsko-balkansko-pindsko područje, uključujući i Kosovo i Srbiju.

Navedeno istraživanje provedeno je s ciljem identifikacije velikih šumskih stanišnih dijelova koji su važni za velike zvijeri jer im za normalno funkcioniranje i zdravlje vrste trebaju veliki kontinuirani šumski dijelovi. Sve veća fragmentacija i nestanak šumskih staništa dovodi nas do toga da zajedno, na međunarodnoj razini moramo razmišljati o načinima kojima možemo osigurati da velike zvijeri imaju dovoljno dobre uvjete da ostanu na ovim područjima.

Nakon predstavljenih rezultata smo na primjeru odabranog ključnog područja povezanosti za velike zvijeri održali raspravu na kojoj smo zajedničkim snagama razmatrali načine za bolju zaštitu ključnih staništa za ekološku povezanost velikih zvijeri u budućnosti. Uz to su sudionici raspravljali i o načinima uključivanja rezultata istraživanja u različite strateške dokumente poput prostornih planova i planova upravljanja.

Zahvaljujemo se još jednom na velikom odazivu uzvanika i interesu za bolju budućnost za nas i za velike zvijeri.
 
© WWF Adria
Radionica o velikim zvijerima na Kosovu

Share This!

Help us spread the message