What would you like to search for?

Our News

Okolišne organizacije zbog slučaja iskapanja na Dravi podnijele žalbu Visokom upravnom sudu

Okolišne organizacije podnijele su žalbu Visokom upravnom sudu u slučaju iskapanja sedimenta na Dravi pokraj općine Petrijevci nakon što je Upravni sud u Osijeku odbio tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Zagreb – Okolišne organizacije WWF Adria, Zelena akcija, udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, nakon što je Upravni sud u Osijeku 14. listopada ove godine odbio tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, podnijele su 10. studenog žalbu Visokom upravnom sudu RH.

Podsjećamo, okolišne su organizacije početkom svibnja ove godine podnijele tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (bivšeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike) zbog izdavanja rješenja Hrvatskim vodama za iskapanje 460.000 m3 sedimenta iz Drave bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu.

Upravni sud u Osijeku na prvom i jedinom ročištu 7. listopada u potpunosti je odbacio sve dokazne prijedloge okolišnih organizacija, zahtjev za saslušanjem župana Osječko-baranjske Ivana Anušića te postavljanje pitanja Sudu Europske unije.

Okolišne organizacije u žalbi Visokom upravnom sudu argumentiraju kako je Upravni sud u Osijeku pogrešno primijenio pravnu stečevinu Europske unije kada je odbio tužbeni zahtjev jer nije razmotrio presude Suda EU, što je dužan prema Ustavu RH. Kao što smo već nebrojeno puta istaknuli, kako u tužbi tako i u komentarima na Elaborat, upravo sustav procjene utjecaja na okoliš, koje Ministarstvo u ovom slučaju nije primijenilo, osigurava da posljedice zahvata ne naprave više štete nego koristi u okolišu u kojem se zahvat provodi.

Također, odbijanje saslušanja župana Ivana Anušića uz argumentaciju kako „medijsko obraćanje nije relevantno za ovaj spor“, okolišne organizacije smatraju spornim s obzirom na to da se ne radi tek o „medijski napisima“, već o priopćenju Osječko-baranjske županije. Naime, priopćenje predstavlja službenu predstavku izvršne vlasti, a u ovom slučaju navodi se izjava predstavnika najvišeg nivoa lokalne uprave i samouprave župana Anušića gdje se javno i nedvosmisleno ističe kako će se izvađeni pijesak iz Drave koristiti „za potrebe gradnje autoceste na Koridoru VC“, a ne obranu od poplava. Držimo nedopustivim da se zahvati u okolišu koriste kao krinka za druge poslove te da se pri tome krše zakoni i zaobilaze procedure.

„Kao opunomoćnik okolišnih organizacija od početka postupka mi je bilo jasno da je ovaj postupak izuzetno težak i kompliciran, međutim jasno je također da se borba za očuvanje rijeke Drave mora odvijati na svim instancama jer je to borba za našu djecu, unuke i našu rijeku Dravu. Iz cjelokupnog postupka je razvidno da pobijano rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ima jednu i jedinu svrhu, a to je da odobri komercijalnu eksploataciju rijeke Drave, ne samo u ovom slučaju nego i u budućnosti“, rekao je odvjetnik okolišnih organizacija Atila Šilješ.

Šilješ ističe kako se nada da će institucije napokon progledati te početi primjenjivati ne samo pozitivne propise RH, već i europsku pravnu stečevinu koja otvoreno govori protiv ovoga projekta Ministarstva.

WWF Adria, Zelena akcija, udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode neće odustati od inzistiranja na dosljednoj primjeni propisa i zakona u svim slučajevima intervencija u okoliš te će iscrpiti sve pravne mogućnosti kako bi stale u obranu već drastično narušenog okoliša, koji bi trebao biti zalog za budućnost svih nas.
Iskapanje sedimenta na Dravi ©Tibor Mikuška, HDZPP

Share This!

Help us spread the message