What would you like to search for?

Our News

Vlada Federacije BiH zaustavlja poticaje za male hidroelektrane

S prvim danom nove godine zaustavljaju se poticaji za male hidroelektrane, priopćili su iz Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH (FBiH) priprema niz izmjena propisa i pravilnika kojima bi se zaustavilo daljnje širenje malih hidroelektrana i uništavanje rijeka, priopćeno je u nedavnoj objavi. Prva u nizu trebala bi biti odluka o zaustavljanju davanja subvencija za male hidroelektrane, koja bi trebala stupiti na snagu 1.1.2021. godine.

Na sastanku premijera FBiH Fadila Novalića s ministricom Editom Đapo te ministrima Nerminom Džindićem i Šemsudinom Dedićem razgovaralo se o kratkoročnim mjerama i aktivnostima koje je potrebno što prije poduzeti u svrhu rješavanja problema malih hidroelektrana i zaustavljanja uništavanja rijeka. Radni sastanak nastavak je na zaključak Parlamenta FBiH o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana, ali i zahtjeva iznesenih u Deklaraciji o zaštiti rijeka.

Odluka o zaustavljanju novih poticaja za male hidroelektrane samo je prva u nizu mjera. Na sastanku su dogovorene izmjene i dopune niza pravilnika, kako u sektoru zaštite prirode, tako i u energetskom i vodoprivrednom sektoru. U procesu izmjena i dopuna pravilnika sudjeluju i predstavnici nevladinog sektora.

"Ovo su ohrabrujući koraci koji se poduzimaju, no važno je da se paralelno s izmjenama pravilnika radi i na njihovoj primjeni. Male hidroelektrane ne donose nikakvu korist bosanskohercegovačkom društvu, ekonomiji niti razvitku i krajnje je vrijeme da vlade oba entiteta, ali i sve kantonalne vlasti u BiH, prihvate činjenice i zaustave subvencije za male hidroelektrane te njihovu izgradnju", poručio je Zoran Mateljak, voditelj programa slatkih voda u WWF Adria.
Rijeka Una, Bosna i Hercegovina

Share This!

Help us spread the message