Crna Gora: Šest rijeka slobodnog toka sigurno od devastacije! | WWF

What would you like to search for?

Our News

Crna Gora: Šest rijeka slobodnog toka sigurno od devastacije!

Postupna promjena stava vlade o štetnosti malih hidroelektrana rezultat je višegodišnje borbe lokalnih inicijativa za spas rijeka

“JESI LI ČULA, POBIJEDILI SMO! Otkazan je ugovor o koncesiji”, uzbuđeno je tipkao jedan od članova inicijative za spas rijeke Bukovice Irmi Popović Dujmović iz WWF Adrije. Reagirao je na izjavu premjera Crne Gore Duška Markovića od  17. listopada kako će vlada započeti pregovore o otkazivanju ugovora za izgradnju nekoliko malih hidroelektrana u četiri općine. Prema službenoj izjavi, osim Bukovice, prestat će svi radovi na Bistrici, Murinskoj, Đuričkoj, Komarničkoj i Tepačkoj rijeci.

Kako je Marković pojasnio, iako se u početku mislilo da su male hidroelektrane prilika za razvoj Crne Gore, sad je postalo jasno da „bi taj razvoj promašio svoj cilj, a to je unaprjeđenje kvalitete života i razvoj lokalnih zajednica koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdravog okoliša na tim lokalitetima.“

Postupna promjena stava vlade o štetnosti malih hidroelektrana rezultat je višegodišnje borbe lokalnih inicijativa za spas rijeka, te nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su im u tome pružale potporu. WWF, svjetska organizacija za zaštitu prirode, imao je važnu ulogu u rasvjetljavanju ove teme ne samo u Crnoj Gori, nego i u drugim zemljama jugoistočne Europe, a cijelo je vrijeme i poticao lokalne pokrete i spremnost zajednica da se zauzmu za prirodu.

Kao dio WWF-ove kampanje za zaustavljanjem izgradnje malih hidroelektrana u jugoistočnoj Europi, od crnogorske je vlade zatraženo da uspostavi multidisciplinarnu radnu skupinu za evaluaciju trenutnih propisa za izdavanje koncesija. Iako se još uvijek čeka odgovor od Ministarstva ekonomije,  Marković je već  dao svoju službenu podršku izjavivši da ga „posebno veseli inicijativa WWF Adrije za formiranjem multidisciplinarne radne skupine za preispitivanje trenutne koncesijske politike.“

„Kada je riječ o evaluaciji službenih stavova o malim hidroelektranama, crnogorska je vlada, u usporedbi sa susjednim zemljama, napravila najveće iskorake. Odluka o otkazivanju ugovora o koncesiji za nekoliko projekata potvrđuje kako je Crna Gora na putu da postane predvodnik među zemljama regije kada je riječ o zaštiti rijeka i rješavanju problema malih hidroelektrana“, izjavila je Irma Popović Dujmović iz WWF Adrije.

I dok se ova odluka vlade odnosi na svega nekoliko projekata (u odnosu na više od 2.500 planiranih hidroelektrana diljem regije), WWF i lokalni partneri ustrajni su u svom stavu da hidroenergija nije zeleni izvor energije te će nastaviti svoj rad na zaustavljanju izgradnje malih hidroelektrana u jugoistočnoj Europi.

„S obzirom na podatke koje imamo na raspolaganju, jasno je da je ovo kaotično širenje projekata izgradnje malih hidroelektrana posljedica različitih poticaja koji su jedini razlog ekonomske isplativosti tih projekata. Ako uzmemo u obzir da je korupcija sveprisutna u našoj regiji sve jasnija je važnost zaustavljanja sustavnog i nekontroliranog uništavanje posljednjih europskih rijeka slobodnog toka. Ako zaustavimo poticaje, zaustavit ćemo i ove štetne projekte“, zaključuje Popović Dujmović.

Iako je odluka vlade Crne Gore veliki korak naprijed, važno je da što prije zaustave poticaje za male hidroelektrane i time pošalju poruku drugim zemljama o svojoj predanosti zaštiti rijeka – najvrjednijeg nacionalnog blaga – i povedu regiju u održivu budućnost gdje rijeke još uvijek slobodno teku.
Rijeka Bistrica u Crnoj Gori

PODIJELI!

Pomozi nam proširiti glas o našem radu.