What would you like to search for?

Our News

WWF supotpisnik Sporazuma o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve

Metković – U Metkoviću je, u organizaciji Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, upriličeno potpisivanje Sporazuma o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve. Sporazum dolazi kao krajnji rezultat projekta Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska (CREW) financiranog u sklopu prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska.

Jedan od potpisnika spomenutog sporazuma je i svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF kao jedan od dionika koji na području doline Neretve ima niz aktivnosti koje doprinose očuvanju ove rijeke. Sporazum je ispred WWF Adrije potpisao voditelj odjela za očuvanje vodenih ekosustava Zoran Mateljak, a tim činom WWF pruža svoju podršku spomenutom projektu i postaje dijelom mreže sudionika.

Suradnja dionika podrazumijeva zajednički rad na projektnim i edukacijskim aktivnostima, stručnoj edukaciji, znanstveno-istraživačkim projektima i projektima monitoringa zaštićenih vrsta i staništa. Planirano je i ulaganje u infrastrukturu za prihvat posjetitelja, valorizacija i interpretacija zaštićenih prirodnih vrijednosti, suzbijanje krivolova, suzbijanje ilegalnih melioracija, suzbijanje ribokrivolova, kao i ulaganje napora u ranu detekciju i spriječavanje nastajanja požara tršćaka, gašenje požara u zaštićenim područjima, uklanjanje otpada, požumljavanje, eradikacija invazivnih vrsta flore i faune. Ovo su samo neke od aktivnosti zastupljene kao sastavni dio sporazuma, odnosno iskazane u akcijskom planu dogovorenih aktivnosti s dionicima.

 
Zoran Mateljak i Marijana Milijas Đuračić, ravnateljica županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Share This!

Help us spread the message