What would you like to search for?

Our News

Osiguravanje uspješnog suživota ljudi i divljih vrsta ostaje ključno

WWF poziva europske i nacionalne donositelje odluka da pojačaju napore u podršci stočarima da zaštite svoju stoku.

ZAGREB - Međueuropski LIFE projekt „EuroLargeCarnivores” završio je nakon 4,5 godine provedbe. Glavni cilj projekta bio je omogućiti uspješan suživot ljudi i velikih zvijeri - vuka, medvjeda, risa i gorske kune, te potaknuti prekograničnu suradnju i razmjenu znanja među partnerima. WWF, na samom završetku projekta, zajedno s partnerima iz šesnaest zemalja, poziva europske i nacionalne donositelje odluka da pojačaju napore u podršci stočarima da zaštite svoju stoku.

U našoj regiji je potrebna snažnija podrška stočarima pri zaštiti stoke na ispaši. „Stočari trebaju učinkovite električne ograde za zaštitu stada, istrenirane pastirske pse, treninge i savjete, ali i direktnu financijsku pomoć. Električne ograde i pastirski psi najučinkovitija su zaštita od napada velikih zvijeri na stoku”, kaže Ana Krvarić iz WWF Adrije.

Partneri na projektu pozivaju države članice EU-a da pokrenu programe financiranja za prevenciju štete na stoci od velikih zvijeri kao dio Zajedničke poljoprivredne politike EU-a. Pri tome pozivaju na unapređenje mjera za zaštitu stoke, pružanje savjeta i podrške stočarima u dodatnom obimu posla i potporu nomadskim stočarima. EU je već prilagodila važne zakonske okvire kako bi provođenje takvih mjera bilo moguće, ali države članice ih moraju prihvatiti i iskoristiti tome namijenjena sredstva.

Uz to je važno povećati transnacionalno praćenje i upravljanje populacijama velikih zvijeri. Europska komisija mora osigurati da se države članice pridržavaju strogog sustava zaštite europskih zaštićenih vrsta i poduzimaju valjane mjere u prevenciji krivolova na vukove, medvjede i ostale velike zvijeri.

„Tijekom projekta je intervjuirano više od 3000 ljudi kako bi se saznalo o njihovim iskustvima s vukom, medvjedom, risom i gorskom kunom te kako bi se razmijenile ideje o mogućim  rješenjima sukoba ljudi i divljih vrsta. Za prihvaćanje divljih vrsta  potrebno je aktivno uključiti građane i razne interesne skupine u praćenje i upravljanje populacijama velikih zvijeri. Uz to je potrebno i obučavanje regionalne i lokalne uprave o komunikaciji i posredovanju kod sukoba ljudi i velikih zvijeri”, zaključuje Krvarić.

Projekt „EuroLargeCarnivores” WWF je pokrenuo 2017. godine u suradnji sa 16 organizacija diljem Europe kako bi se poboljšao suživot ljudi i velikih zvijeri kroz bolju komunikaciju, prekograničnu suradnju i razmjenu stečenog znanja i iskustava.
Više informacija dostupno je na: www.eurolargecarnivores.eu
U ovom izvještaju se mogu pronaći sažeti primarni rezultati projekta.
 
suživot ljudi i divljih zvijeri je važan

Share This!

Help us spread the message