What would you like to search for?

Our News

WWF pozdravlja odluku Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojom na snagu stupa zabrana izgradnje malih hidroelektrana

Sarajevo - Povijesna odluka za rijeke u Bosni i Hercegovini donesena je jučer kada su zastupnici Doma naroda izglasali novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, kojim se zabranjuje izgradnja novih malih hidroelektrana. Sa 33 glasa za, 1 suzdržanim i nijednim protiv, novi Zakon će konačno stati na kraj izgradnji novih malih hidroelektrana u Federaciji BiH.

“Ova odluka je dokaz otpornosti i ustrajnosti lokalnih zajednica i organizacija koje rade na zaustavljanju bezobzirnog uništavanja rijeka u Bosni i Hercegovini. Ponosni smo što smo dio ovog pokreta i čestitamo svim građanima Federacije, kao i zastupnicima u oba doma Parlamenta na ovoj povijesnoj pobjedi”, izjavila je Irma Popović Dujmović iz WWF Adria.

Dok novi Zakon onemogućuje izdavanje dozvola za nove male hidroelektrane, prethodno odobreni projekti ostaju na snazi. Sada Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna ministarstva imaju priliku nastaviti dobar posao i preispitati već odobrene projekte MHE kako bi očuvali nekih od posljednjih rijeka slobodnog toka u Europi.

 
Bunski kanal

Share This!

Help us spread the message