What would you like to search for?

Priobalne zajednice
© Naomi Cresswell

Održivo gospodarenje morem ključno je za živi svijet ispod njegove površine i za ljude koji ovise o njegovim mnogobrojnim blagodatima. Upravljanje prirodnim resursima proces je koji povezuje ljude i okoliš. Priobalne zajednice vidimo kao aktivne aktere u pozitivnim promjenama koje želimo pokrenuti.

O ČEMU SE RADI

Ribolov u našoj regiji ima dugu tradiciju, njegovi počeci sežu možda i do neolitika. Tisućljetna tradicija mogla bi potpuno nestati zbog prekomjernog razvoja koji se dogodio za našega života.

Jadranska regija jako ovisi o turizmu. To je istodobno odlična prigoda mnogim priobalnim zajednicama da diversificiraju svoje prihode, ali i velika prijetnja okolišu. Smanjenje negativnih učinaka turizma izazovna je, ali nužna promjena koja bi trebala postati naš zajednički prioritet.

Sve do nedavno o upravljanju prirodnim resursima  odlučivale su uglavnom vlade i donositelji političkih odluka. Lokalne zajednice izostavljane su pri odlučivanju, a lokalne potrebe bile su zanemarivane. WWF i partnerske organizacije rade na osnaživanju priobalnih zajednica.

Znaš li?

Mali gospodarski ribolov može biti dio rješenja za prekomjerni izlov i degradaciju okoliša koje uzrokuju veće industrijske ribolovne aktivnosti.

© Darko Mihalić
ŠTO RADIMO

Vjerujemo da lokalne zajednice trebaju biti aktivno uključene u zaštitu prirode. Radimo na njihovu osnaživanju, poboljšanju njihovih izvora prihoda i razvoju poslovnih modela koji će smanjiti pritisak na obalne ekosustave i pružiti dugoročno održiva rješenja. 

Suradnja s priobalnim zajednicama kao aktivnim nositeljima promjena presudna je za budućnost Jadranskog mora. Osnaženo lokalno stanovništvo koje mari za svoj okoliš moći će preuzeti upravljačke uloge u zaštiti našeg mora.

Suradnja pri očuvanju i zaštiti prirode znači zauzimanje holističkog pristupa. Surađujemo s nizom dionika, od vlada, sveučilišta i organizacija civilnog društva, kako bismo razvili modele zajedničkog upravljanja. Sustavne promjene ne mogu se ostvariti bez zajedničke odgovornosti i uzajamna povjerenja.

Što možeš učiniti

Kad putuješ, potraži ture s manjim utjecajem na okoliš i ograniči svoj utjecaj na okoliš. 
Proširi glas o onome što radimo i podrži nas u radu s priobalnim lokalnim zajednicama!

PRIDRUŽI SE

Samo Hrvatsku svake godine posjeti gotovo 20 milijuna turista. Prije svega, turizam treba zaštititi one o kojima ovisi - prirodu i lokalne zajednice. Usmjeravanje turizma prema održivosti treba postati naš zajednički prioritet.

© WWF Adria