What would you like to search for?

lifelineMDD
© G. Šafarek

Uspostavljanje povezanosti rijeka i riječnog okoliša na području budućeg, prvog u svijetu 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

U čemu je problem?
Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija službeno su predale povijesnu nominaciju UNESCO-u u travnju 2020. godine s ciljem uspostavljanja prvog na svijetu 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Rijeke Mura, Drava i Dunav, koje teku kroz pet zemalja, formiraju zeleni pojas dug 700 kilometara i povezuju preko 930.000 hektara jedinstvenog područja sa značajnom prirodnom i kulturnom baštinom te će proglašenjem postati najveće zaštićeno riječno područje u Europi.
 
Nakon uspješnog uspostavljanja suradnje upravljača zaštićenih područja u pet zemalja (Interreg projekt coop MDD), lifelineMDD u fokus stavlja poboljšanje povezanosti rijeka i bioraznolikosti kroz međusektorsko partnerstvo, kao temelj za upravljanje budućim rezervatom biosfere. Projekt je službeno započeo virtualnim sastankom 7. srpnja 2020. godine.
 
Projekt coop MDD već je uspostavio suradnju između upravljača zaštićenih područja i prekograničnog upravljačkog programa budućeg 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, a projekt lifelineMDD direktna je nadogradnja te suradnje. Projekt lifelineMDD kroz međusektorsko partnerstvo upravo u fokus stavlja suradnju i razmjenu znanja svih aktera uključenih u upravljanje rijekama – od sveučilišta, organizacija za zaštitu prirode do predstavnika vlasti i lokalnih zajednica diljem svih pet zemalja. Zajednički je cilj obnovom prirodne riječne dinamike poboljšati povezanost rijeka i bioraznolikosti budućeg, prvog u svijetu 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.
Što radimo?

Živuće rijeke

 
Razvoj strateškog i integriranog pristupa obnove rijeka na području budućeg 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav temeljit će se na znanstvenom istraživanju populacije riba i ptica, kao i istraživanju protoka sedimenta i utjecaja klimatskih promjena. Dobivanjem takve baze podataka stvara se preduvjet za identificiranje nužnih koraka kako bi se poboljšala povezanost rijeka.

Živuća suradnja

 
Obnova rijeke na odabranim lokacijama imat će izravan i vidljiv pozitivan učinak na povezanost i dinamiku rijeka, kao i na stanje različitih tipova staništa u budućem 5-državnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav. Implementacija mjera obnove također služi kao baza za međusektorsku razmjenu znanja između sektora zaštite prirode i sektora upravljanja vodama, ali i drugih dionika poput lokalnih organizacija. Time se jača njihova povezanost, dok se tijekom projekta, kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima, jača buduća suradnja svih dionika koji će sudjelovati u upravljanju budućim rezervatom biosfere.
 
Istodobno će aktivno sudjelovanje lokalnih zajednica ojačati njihovu povezanost s prirodom te im približiti prednosti koje pružaju obnovljene rijeke i očuvani riječni okoliš. Uključivanjem organizacija civilnog društva, ali i lokalnih i regionalnih vlasti, osigurava se dugoročna aktivna mreža dionika, a što direktno doprinosi održivosti projektnih rezultata. Razvojem prekogranične integrirane strategije obnove rijeka, koja se temelji na znanstvenim istraživanjima, obnovom rijeka i razmjenom znanja, lifelineMDD direktno doprinosi cilju zaštite i obnove ekoloških koridora i jačanju suradnje različitih dionika.
S kime surađujemo?
Iduće 2.5 godine, 12 projektnih i 17 pridruženih partnera iz različitih sektora, obnovom prirodne riječne dinamike radit će na poboljšanju povezanosti rijeka i bioraznolikosti.
 

Projektni partneri

 
 • Svjetski fond za zaštitu prirode Austrija - WWF Austria, Austrija
 • Sveučilište prirodnih resursa i znanosti Beč (BOKU), Austrija
 • Regionalno upravljačko tijelo SO, Austrija
 • Ured štajerske vlade – Odjel 14 upravljanje vodama, resursima i održivosti, Austrija
 • Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode, Slovenija
 • Općina Velika Polana, Slovenija
 • WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti, Hrvatska
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatska
 • Svjetski fond za zaštitu prirode Mađarska, Mađarska
 • Svetska organizacija za prirodu Adria-Srbija, Srbija
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine, Srbija
 • Pomgrad – vodnogospodarstveno društvo, Slovenija
 
Pridruženi partneri
 
 • Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, Austrija
 • Austrijski nacionalni odbor za UNESCO-ov program "Čovjek i biosfera", Austrija
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, regija i turizma, Direkcija I / 6 za upravljanje rizikom od poplava, Austrija
 • Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja, Uprava za okoliš, Slovenija
 • Direkcija Republike Slovenije za vode, Slovenija
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Hrvatska
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska
 • Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Hrvatska
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Hrvatska
 • Zapadno-podunavska uprava za vode, Mađarska
 • Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki, Mađarska
 • Odjel državnog tajništva za zaštitu prirode, Ministarstvo poljoprivrede, Mađarska
 • Javno preduzeće "Vojvodinašume", Srbija
 • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Srbija
 • Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Srbija
 • Bavarsko državno ministarstvo za okoliša, zdravlja i zaštitu potrošača, Njemačka
 

Financiranje

 
Projekt lifelineMDD sufinanciran je sredstvima iz Dunavskog transnacionalnog programa Europske unije (fondovi ERDF i IPA). Projekt je počeo 1. srpnja 2020.  te će trajati do 31. prosinca 2022. godine. Ukupni je proračun projekta 2,987,789.19 eura, raspodijeljenih između 12 partnera na projektu. WWF Austrija vodeći je partner i glavni koordinator projekta.
 
Možete nas pratiti na Facebooku (#lifelineMDD), na Instagramu i službenoj stranici projekta. 
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost WWF Adrije.