What would you like to search for?

OBNOVA EUROPSKE AMAZONE
© Ante Gugić

Cilj ovog projekta je unaprijediti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet zemalja kako bi bio zdrav, otporan i kako bi se njime dobro upravljalo, što će rezultirati poboljšanim uslugama ekosustava i povećanom bioraznolikošću putem obnova velikih razmjera. Istovremeno, projekt podržava razvoj gospodarstva temeljenog na prirodi, pri čemu zajednica preuzima ključnu ulogu u potpori održivom razvoju.

U čemu je problem?
Ovaj će projekt iskoristiti proglašenje rezervata biosfere, podupirući uključene zemlje da prenesu deklaraciju rezervata "s papira u praksu"  i iskoriste sav potencijal obnove. WWF-ov (2022.) Restoration Toolbox pokazao je da se 60% pogođenih riječnih obala može obnoviti u vrlo dinamične, gotovo prirodne obale, a 120 velikih bočnih rukavaca u duljini od 500 km moglo bi se ponovno povezati s glavnom rijekom. Projekt je također osmišljen s dugoročnim fokusom - bavit će se ključnim aktivnostima za osnaživanje dionika kako bi se projekt obnove učinkovito proveo te se tako dodatno podržalo očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje svih prirodnih dobara koje rezervat nudi. 
 
 
Identificirali smo sljedeće ključne prepreke koje će se kroz projekt pokušati rješiti:  
(1) nedostatak znanja i kapaciteta za uključivo planiranje i provedbu projekata obnove u okviru koordinacije rezervata biosfere: kroz ELP projekt gradit će se  kapacitet za osmišljavanje i provedbu projekata uključive obnove, privlačenje dodatnog financiranja u nacionalne politike i podržati prikupljanje sredstava (LIFE),
(2) nedostatak interdisciplinarne suradnje (poljoprivreda, šumarstvo, upravljanje vodama i očuvanje prirode): kroz ELP će svi sektori koji djeluju na području rezervata započeti suradnju na razini pet zemalja,
(3) nedostatak javne svijesti o dobrobitima koje im rezervat biosfere može donijeti: opća svijest; upravljanje stranicom; volontiranje,
(4) opipljive održive ekonomske mogućnosti za TBR MDD zajednice: Poslovni inkubator; suradnja s velikim poduzećima (npr. proizvodnja hrane),
(5) nedostatak podataka: kroz mjere obnove ELP-a i aktivnosti praćenja dodat ćemo skup podataka.
Što radimo?
Projekt je usmjeren prema zdravom, otpornom i dobro upravljanom UNESCO-vom pregograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav (PRB MDD) koji unapređuje usluge ekosustava i bioraznolikost obnovom velikih razmjera, dok istovremeno podupire gospodarstvo temeljeno na prirodi koje vodi zajednica. Projekt počinje u ključnom trenutku kada su sve zemlje PRB MDD-a (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Srbija) preuzele hrabre javne obveze kroz proglašenje UNESCO-vog rezervata biosfere u rujnu 2021., a svijet će ovaj krajolik gledati kao primjer međusobno povezanog biološkog, kulturnog i gospodarskog napretka na razini više zemalja. Projekt također izravno pridonosi viziji Programa ugroženog krajolika kataliziranjem obnove krajolika velikih razmjera stvaranjem uključivih, repliciranih modela ekološke obnove koji podržavaju bioraznolikost, lokalne gospodarske mogućnosti, dobrobit zajednice i otpornost na klimatske promjene.
 
Projekt će surađivati ​​sa zajednicama i vladinim partnerima na izravnoj obnovi četiri lokacije koja su suštinska staništa (vlažna livada, dva ogranka i poplavna šuma), koja pokrivaju 1100 ha poplavnog krajolika u tri zemlje. To će donijeti koristi za više od 30 vrsta s crvenog popisa IUCN-a i imati pozitivan učinak na šest područja Natura 2000. Te izravne mjere obnove povećat će kapacitet zadržavanja vode tijekom poplava, minimizirati suše i negativne utjecaje posljednje Dravske hidroelektrane, povećati područja za mrijest, povećati staništa za gniježđenje za 250 000+ vodenih ptica i pokrenuti održivo upravljanje vlažnim livadama i šumama na području rezervata. Osim toga, projekt će izgraditi kapacitete (novoosnovane) PRB MDD Radne skupine za obnovu za repliciranje četiri projekta obnove, sa zajednicama, tijekom i nakon provedbe projekta. Ovaj model obnove bit će prikazan kao primjer sličnim zaštićenim krajobrazima. Projekt će započeti Poslovnim inkubatorom kako bi se povećale mogućnosti za gospodarstvo temeljeno na prirodi i podržali lokalni životi, u svrhu smanjenja iseljavanja s područja rezervata, podižući svijest o prednostima i mogućnostima koje nudi Rezervat biosfere.
S kime surađujemo?
Naši ključni partneri na projektu su: WWF Adria-Serbia, Park prirode Kopački rit i Općina Lendava u Sloveniji.

Ostali partneri u provedbi projekta su: Vojvodina šume, Uprava za upravljanje šumama Srbije, Hrvatske vode, Uprava za upravljanje vodama u Hrvatskoj, Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, WWF Austrija i WWF Mađarska.

Ovaj će projekt od samog početka ulagati napore u jačanje širokog kruga dionika u planiranju i provedbi obnove, sudjelovanju u RTF-u i drugim projektnim aktivnostima. Tijekom cijelog projektnog ciklusa bit će osigurana dvosmjerna komunikacija sa zainteresiranom javnošću, što će omogućiti pravovremeno ublažavanje potencijalnih rizika, identificiranih WWF-ovim ESSF screening alatom. To će se provoditi putem javnih okruglih stolova, javnih konzultacija vezanih uz planiranje obnove, redovitih online sesija pitanja i odgovora i drugih aktivnosti. Nadalje, kroz izgradnju kapaciteta, osnažit ćemo javnost da se više uključi u procese donošenja odluka i poveća njihovo znanje. Lokalne nevladine organizacije koje podržavaju lokalne zajednice vidimo kao “branitelje” krajolika i predvodnike promjena. Stoga će njihove priče i primjeri pozitivnih promjena biti predstavljeni kroz kampanju 'Ljudi PRB MDD' kako bi se osigurala snažnija zastupljenost lokalnih zajednica u medijima i kako bi se široj javnosti pokazalo kako očuvanje prirode i održivi razvoj idu ruku pod ruku. To će pomoći da se inspiriraju drugi članovi zajednice u krajoliku da pokrenu ili transformiraju svoje poslovanje, a Poslovni inkubator će postati etabliran alat koji će im pomoći da uspostave i financiraju poduzeća koja se više temelje na prirodi. Uspostavom repliciranog modela za održivi razvoj koji je usmjeren na zajednicu, ovaj je projekt postavio sličan, temeljni put za uključivu obnovu u budućnosti.