What would you like to search for?

ODGOVORNO UPRAVLJANJE ŠUMAMA
© Bruno Maric

Radimo na promicanju odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini i na prevenciji nezakonite sječe drva na tržištu EU.

U čemu je problem?
Uništavanje šuma dovodi do narušavanja cjelokupnog kopnenog ekosustava. Šume ne podrazumijevaju samo drveće, već i sav biljni i životinjski svijet koji u njima živi. Šumski pokrov od presudne je važnosti i za okolna poljoprivredna staništa zbog zaštite od erozije i očuvanja vodnog režima. Šume su ujedno i jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa.

Zasad je šumarski fokus WWF Adrije u Bosni i Hercegovini, koja osim šumarske važnosti sa svojim središnjim položajem u regiji treba osiguravati nesmetano kretanje životinja i odvijanje ekoloških procesa i u zemljama u okruženju.
Što radimo?
WWF i IKEA pokrenuli su Program o partnerstvu kojega je dio i projekt "Promicanje odgovornog upravljanja šumama za podršku održivom razvoju u Bosni i Hercegovini" još od 2012. U prvoj fazi projekta započelo se FSC certificiranjem šuma u Tuzlanskom kantonu, a time i prevencijom nelegalne sječe šuma i trgovine drvom.

U nastavku projekta smo, uz certificiranje šuma u Srednjobosanskom kantonu, počeli raditi na izradi novog Vodiča za šume visoke zaštitne vrijednosti i podizanje svijesti i znanja o EU Uredbi o drvu ( EU Timber Regulation). Osnovana je i platforma koja okuplja glavne dionike izrade nacrta Zakona o šumama, kojima osigurava otvorenu raspravu o novom Zakonu i pruža dodatna znanja o šumarskim praksama u EU i susjednim zemljama. Također, osnovana je radna grupa za izradu FSC Standarda Bosne i Hercegovine.
U posljednjoj fazi projekta donesen je i usvojen FSC standard BiH u koji su uključena oba entiteta, kao i distrikt Brčko. Ovaj standard stupio je na snagu u ožujku 2020. Sve šumarske tvrtke u BiH trebale bi se prebaciti na korištenje novog standarda.
 
Kako to radimo?
Uz našeg glavnog partnera na projektu, Šumarski fakultet u Sarajevu, mnoge smo aktivnosti provodili uz podršku šumarskih stručnjaka iz Portugala i Slovenije. Projekt je predstavljen nadležnim ministarstvima oba entiteta, koje redovno obavještavamo o svim rezultatima. U provedbu projekta uključena su i kantonalna nadležna ministarstva, te uprave poduzeća čije se šume certificiraju. Radna grupa za izradu FSC Standarda surađuje s Konzultativnim forumom koji okuplja velik broj stručnjaka i institucija, čime je ojačan participatorni proces upravljanja šumama. Sudjelovanje lokalnih zajednica i civilnih društava ojačano je i njihovim uključivanjem u procese certificiranja šuma.

Projektni tim priprema radne materijale, prevodi i analizira ih, te pruža svu organizacijsku i logističku podršku FSC radnoj grupi i kantonalnim timovima za certificiranje šuma, te pruža edukaciju o  šumarskim praksama u EU i susjednim zemljama.
S kime surađujemo?
Sve aktivnosti projekta provode se u partnerstvu sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, te u suradnji s predstavnicima federativnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Radna grupa za razvoj FSC standarda, koja je započela s radom početkom 2016. godine, broji 23 člana, predstavnika raznih šumarskih institucija Bosne i Hercegovine. 
Koje su velike pobjede?
  • Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard, čime je tvrtkama u BiH olakšan put do FSC certifikata i međunarodnog tržišta. Taj certifikat jamči da se šumom u odrađenoj tvrtki gospodari transparentno, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stupanj zaštite prirode. 
  • Zajednno sa svojim partnerima uspješno smo proveli certifikaciju 56.000 ha šuma tuzlanskog kantona, te 184.205,43 ha šuma srednjobosanskog kantona. 
  • Godišnji paneli platforme o izradi nacrta Zakona o šumama jedino su mjesto u Federaciji BiH na kojem svi ključni dionici za jednim stolom razmjenjuju mišljenja i stavove o nacrtu Zakona i šumarskim praksama