What would you like to search for?

mali priobalni ribolov
© Darko Mihalić

Pretjerano iskorištavanje morskih resursa ozbiljno prijeti opstanku malih priobalnih ribara i njihovih obitelji čiji život i prihodi ovise o ulovu.

U čemu je problem?
Ribarstvo na Sredozemlju suočava se s ozbiljnim izazovima zbog prekomjernog izlova. To prijeti opstanku malih priobalnih  ribara i njihovih obitelji čiji život i prihodi ovise o (sve manjem) ulovu. Mali priobalni ribolov (SSF) čini oko 59% svih zaposlenih u ribarstvu (na brodovima) u Sredozemnom moru, što čini ukupno oko 134 300 radnih mjesta.
 
Ovisno o njihovoj lokaciji i ribolovnom alatu koji se koristi, SSF također može biti prijetnja određenim vrstama. To uključuje komercijalne vrste, elasmobranchs (morski psi, raže) i kornjače ulovljene kao usputni ulov. Osim toga, mogu naštetiti osjetljivim staništima, poput livada morskih cvjetnica (Posidonia oceanica) i koraligenskih zajednica.
 
Zajedničko upravljanje malim priobalnim ribolovom potrebno je za učinkovito upravljanje, praćenje i zaštitu morskih staništa općenito. Priobalni ribari zauzvrat imaju koristi od snažnijih stokova i poboljšanih povrata od iskrcaja.
 
Zahvaljujući velikodušnom doprinosu Zaklade Ocean projektu Transformacija malog priobalnog ribolova u Sredozemlju – faza 1, WWF je uspostavio 9 suuprava u 4 zemlje i pokazao ključnu ulogu SSF-ova u uspostavljanju ravnoteže u ribarskoj industriji u Sredozemlju, istovremeno održavajući profitabilnost, vrednovanje kulturnog identiteta i zaštitu morskih ekosustava.
Što radimo?
Faza 2 Transformacije SSF-a na Sredozemlju predlaže nadogradnju čvrstih temelja stvorenih u Fazi 1. Tijekom sljedećih 5 godina u Fazi 2, WWF - uz podršku partnera (npr. FAO, GFCM i Europska komisija) - ima za cilj smanjiti ekološki trag malog priobalnog ribolova, poboljšati stanje ribljeg fonda, očuvati prirodni integritet obalnog okoliša i stvoriti prilike za zajednice koje Sredozemlje nazivaju domom.
 
To će se postići konsolidacijom provedbe Regionalnog plana akcije za malo ribarstvo (RPOA-SSF) u šest najučinkovitijih područja zajedničkog upravljanja uspostavljenih u Fazi 1; ponavljanje najboljih praksi razvijenih u tim zajedničkim upravama; uključivanje marginaliziranih skupina (kao što su žene i mladi) u donošenje odluka; i širenje najboljih praksi s razine mjesta suupravljanja na razinu flote (1 flota = najmanje 100 plovila).
S kime surađujemo?
Transformacija malog priobalnog  ribolovna na Sredozemlju 2 (SSF2) petogodišnji je projekt (2023. – 2028.) i provodit će se u reprezentativnim područjima u pet zemalja; Španjolska, Italija, Hrvatska, Turska i Tunis. Također, WWF u provedbi projekta podržavaju partneri kao što su FAO, GFCM i Europska komisija.
Što smo dosad učinili?
Prva faza SSF projekta stvorila je snažne temelje za nastavak našeg rada na malom priobalnom ribolovu. Ključni stup uspjeha iz prve faze bilo je stvaranje političkog okvira - RPOA-SSF - koji daje nacrt za unapređenje transformacije SSF-a u cijeloj regiji.
 
Projekt će i dalje biti najveća inicijativa usmjerena na održivost SSF-a na Sredozemlju, okupljajući raznolik niz partnera u cijeloj regiji i Europi.