What would you like to search for?

Uklanjanje barijera na plitvicama
© WWF Adria

Uklonit ćemo osam barijera u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Ovim uklanjanjem omogućit će se da cijela Bijela rijeka bude protočna i prohodna za ribe i druge vrste.

U čemu je problem?
Ekološku važnost Nacionalnog parka Plitvička jezera prepoznao je i UNESCO koji je Park zaštitio zbog njegovih iznimnih vrijednosti i biološke raznolikosti. To uključuje prirodne sedrene barijere važne za nevaskularne biljke, životinje poput smeđeg medvjeda, sivog vuka i risa, brojne rijetke i endemske vrste te bogatu floru koja nastanjuje livade parka.
 
Na temelju detaljnih ihtioloških istraživanja vodnih tijela Nacionalnog parka Plitvička jezera, uklanjanje barijera na Bijeloj rijeci ključno je za osiguranje opstanka populacije dunavske pastrve (Salmo labrax Pallas). U Nacionalnom parku Plitvička jezera još uvijek postoji nekoliko čistih autohtonih populacija dunavske pastrve, uključujući i neke od jedinstvenih haplotipova s ​​drevnom raznolikošću, što, prema mišljenju stručnjaka, ukazuje na dugotrajnu izolaciju i neovisnu evolucijsku povijest dunavske pastrve u Nacionalnom parku Plitvička jezera.
 
Znanstvena istraživanja su pokazala da je glavna prijetnja opstanku ovih jedinstvenih populacija fragmentacija staništa nizom barijera i prisutnost invazivnih vrsta u vodotocima. Istraživanje također zaključuje da bi populacije mogle nestati ako se ništa ne poduzme u sljedećih 50 godina.
 
Bijela rijeka je prepoznata kao najpogodnije mrijestilište dunavske pastrve. Istraživači su također proveli analizu održivosti. Svi scenariji potvrđuju da se optimalni uvjeti mrijesta mogu osigurati samo uklanjanjem prepreka migraciji, rijeci i genskom kontinuitetu (osobito na Bijeloj rijeci). Ekološko stanje Bijele rijeke smatra se dobrim (na temelju istraživanja provedenog 2019.), ali je degradirano ljudskim utjecajem (izgradnja barijera). Uklanjanje barijera pozitivno će pridonijeti poboljšanju hidromorfoloških uvjeta i kvalitete vode, kao i održavanju dobrog ekološkog stanja. Istraživanja u pripremnoj fazi pokazuju da se ne očekuju negativni ekološki utjecaji.
Što radimo?
Sva uklanjanja sastojat će se od pripremnih radova i uklanjanja betonskih barijera koje će nadzirati Nacionalni park Plitvička jezera i projektni partneri. Uklanjanje će se sastojati od sljedećih aktivnosti, detaljno opisanih po barijerama:
 
Barijera 1: uklanjanje betonske ustave na Crnoj rijeci, preusmjeravanje vodotoka Bijele rijeke u starom koritu rijeke zatvaranjem postojećeg propusta, sanacija starog korita Bijele rijeke postojećim prirodnim materijalom (kamenjem) da oponašaju prirodno korito rijeke
Barijera 2: uklanjanje samo najpotrebnije vegetacije koja raste na barijeri (kao što su invazivne vrste), djelomično uklanjanje malog nasipa, uklanjanje betonske konstrukcije, obnova riječnog korita korištenjem postojećeg prirodnog materijala (kamenje) za oponašanje prirodnog korita rijeke
Barijera 3: obnova  kaskadnog korita kako bi se omogućila lakša migracija ribljih vrsta dodavanjem prirodnog kamenja kako bi se omogućilo stvaranje manjeg razmaka između kaskada prohodnih za ribe
Barijera 4: obnova starog korita zatvaranjem sadašnjih propusta koji služe za skretanje vode do mlinova i preusmjeravanje rijeke u njeno prirodno korito
Barijera 5: obnova starog riječnog korita preusmjeravanjem vode u staro korito stvaranjem strukture od prirodnog kamena (linearna hrpa većeg kamenja koja oponaša prirodne strukture)
Barijera 6: uklanjanje postojeće kamene barijere i kamenih zidova, uklanjanje nanosa, sanacija korita.
Barijera 7: uklanjanje postojeće kamene barijere i kamenih zidova, uklanjanje nataloženog materijala, sanacija riječnog korita, izrada strukture od prirodnog kamena (linearna hrpa većeg kamenja koja oponaša prirodne strukture) za preusmjeravanje vode u obnovljeno korito rijeke.
Barijera 8: uklanjanje vegetacije, uklanjanje betonskog zida barijere, uklanjanje nasipa uzvodno i nizvodno od betonskog zida, uklanjanje propusta i sanacija korita.
 
Ishodi projekta su:
 
1. Ponovno uspostavljena povezanost migracijskog puta dunavske pastrve u staništu Bijela rijeka
2. Populacija dunavske pastrve pokazuje poboljšanje
3. Dinamični riječni ekosustav je obnovljen
 
Uklanjanjem osam barijera cijela Bijela rijeka bit će protočna i prohodna za ribe i druge vrste. Osim toga, budući da se Bijela rijeka zajedno s nizvodnim tokom Crne rijeke i Matice ulijeva u Prošćansko jezero, može se smatrati da će cijeli sustav imati poboljšane hidromorfološke uvjete i uvjete za ponovno uspostavljanje migracijskog puta crnomorske pastrve (Salmo labrax Pallas – podvrsta potočne pastrve) i druge vrste (npr. Gammarus balcanicus, Drusus croaticus, Berdeniella keroveci). Sveukupno 7,6 km riječnog sustava bit će slobodnog toka.
S kime surađujemo?
  • Nacionalni park Plitvička jezera
  • ORP
  • Uklanjanje brane Europa
  • lokalne vlasti
  • Općina Plitvička Jezera
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb