What would you like to search for?

zaostali ribolovni alat u Sredozemlju
© Acqua Images / Shutterstock

Borba protiv zaostalih ribolovnih alata na ključnim područjima Sredozemlja putem prevencije, obnove i recikliranja

U čemu je problem?
Problem zaostalog ribolovnog alata (ghost gear) postao je toliko velik da više ne može biti zanemaren. Bilo zbog nemara, nedostatka infrastrukture ili loše usluge, ribolovni alati gomilaju se kako na kopnu tako i na morskom dnu. Napuštanje ili gubitak ribolovnih alata u moru pridonosi onečišćenju mora plastikom i ugrožava mnogo ugroženih morskih vrsta. Također, nepropisno odlaganje ribolovnih alata rezultira hrpama plastičnog otpada koji nikada neće vidjeti svjetlo na drugom kraju tunela za recikliranje.
Što radimo?
Cilj ovog projekta je riješiti problem zaostalih ribolovnih alata koristeći obuhvatnu strategiju uspostave učinkovitih shema prevencije i recikliranja ribolovne opreme. Naša strategija je  aktivno izvlačiti zaostali ribolovni alat, usredotočiti se na sprječavanje ostavljanja ribolovnog alata pomoću modela označavanja alata i postavljanjem lokalnih sustava za prijavu izgubljenog alata i brze reakcije. Cilj nam je uspostaviti sustav skladištenja, transporta i recikliranja izvađenih i zaostalih alata, kako bismo uspostavili održivo gospodarenje otpadom. Naposljetku, radit ćemo s lokalnim dionicima, zajednicama, upraviteljima MPA-a i nadležnom administracijom kako bismo izgradili održiva rješenja uz poticanje poslovnih prilika.
 
Cilj projekta je smanjiti količinu nepotrebnih i odbačenih ribolovnih alata pronalaženjem inovativnih preventivnih rješenja i podržavanjem modela bez otpada.
 
Cilj 1: Do 2024. godine, podvodni zaostali ribolovni alati su mapirani na sva tri mjesta (Vis, Dugi Otok, Molat).
 
Cilj 2: Do 2026. učinkovito će biti izvučeno osam tona zaostale opreme koja prijeti morskoj bioraznolikosti i staništima.
 
Cilj 3: Do 2028. najmanje 24 tone ribolovnog pribora (zaostalog i dotrajalog) se reciklira i regenerira u nove proizvode.
 
Cilj 4: Do 2028. godine na lokalnoj i/ili nacionalnoj razini usvojene su preventivne mjere i propisi za olakšavanje odlaganja ribolovnog alata.
Za koga to radimo?
Ovaj projekt je integriran u regionalni akcijski plan WWF-a za smanjenje količine plastike koja se unosi u more. U proteklih nekoliko godina, WWF je pokrenuo male projekte diljem Sredozemlja s fokusom na oslobađanje morskog dna od  zaostalih ribolovnih alata provođenjem aktivnosti vađenja i podizanjem svijesti među ribarima i obalnim zajednicama.
 
Ovo financiranje pridonijet će proširenju opsega naše inicijative u vezi s opremom koja je na kraju životnog vijeka, povećanjem naše akcije od samo vraćanja opreme do formuliranja nacionalnih i međunarodnih shema za sprječavanje, odlaganje, ponovnu upotrebu i recikliranje zaostalih i dotrajalih ribolovnih alata. Ovaj će projekt prenijeti akciju na mjesta na kojima se nikada prije nisu provodile aktivnosti u vezi s zaostalim ribolovnim alatima i na potencijalna nova zaštićena morska područja.
 
Petogodišnje trajanje (2023. - 2028.) ovog projekta bit će ključno za pokretanje sustavnog i lokalno funkcionirajućeg sustava za brzo izvješćivanje i vraćanje izgubljene opreme. Zapravo, u pet godina ovaj će projekt provesti najbolje prakse naučene iz prošlih iskustava, kao što su kartiranje i čišćenje odabranih lokacija, pridonijet će širem kartiranju morskog dna u odabranim zemljama te pružiti i testirati model za upravljanje zaostalim ribolovnim alatima prema dugotrajnim rješenjima.
 
Projekt podržava Zaklada GG Segre.