What would you like to search for?

Zaštićena područja za prirodu i ljude
© @Miloje Jovanović
O projektu
Zemlje Zapadnog Balkana poznate su po izvanrednom bogatstvu biološke raznolikosti, s velikim brojem endemskih vrsta i karakterističnih staništa, koji čine prirodne ekosustave od europskog i svjetskog značaja za očuvanje prirode.

Zaštićena područja ključna su za očuvanje te bioraznolikosti i njihov značaj prepoznat je u globalnim politikama, ne samo za zbog zaštite prirode već i zbog socio-ekonomskog razvoja.  

Slaba informiranost javnosti o značaju zaštićenih područja, nedostatak sudjelovanja lokalnih zajednica u odlučivanju o njihovom upravljanju, kao i slabo financiranje od strane država, rezultira njihovim neodrživim upravljanjem. Primarna uloga zaštićenih područja se zanemaruje, dok prednost preuzimaju neodržive aktivnosti kao što su sječa šuma, masovna izgradnja i masovni turizam.

Prepoznajući vrijednosti zaštićenih područja, ali i prijetnje po njihovu očuvanost, WWF Adria provodi projekt „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, s vizijom očuvanja bioraznolikosti na Zapadnom Balkanu i osiguranja blagostanja za sve sadašnje i buduće generacije.

Kako bismo osigurali da svi ljudi imaju koristi od zaštićenih područja, slušamo, podržavamo i surađujemo s lokalnim i nacionalnim inicijativama, organizacijama, medijima, javnim ustanovama i institucijama, školama i donostieljima odluka, s kojima stvaramo i primjenjujemo održiva rešenja.

Na taj način osiguravamo dalje uživanje u uslugama ekosustava koje nam zaštićena područja pružaju, kao što su ublažavanje klimatskih promjena, stabilizacija zemljišta, ublažavanje poplava.

„Zaštićena područja za prirodu i ljude II“  je regionalni projekt koji se provodi od 2019. do 2022. godine, u Srbiji, Bosni i Hercegovini,  Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Kosovu, i nastavak je istoimenog projekta (2016-2019).
 
Cilj projekta su efikasna i financijski održiva zaštićena područja, podržana kroz angažiranje lokalne zajednice i organizacije civilnog društva. To ostvarujemo kroz:
 
● Poboljšanje nacionalnih politika za upravljanje zaštićenim područjima i očuvanje bioraznolikosti;
● Jačanje odgovornosti donositelja odluka;
● Podizanje svijesti o značaju zaštićenih područja i bioraznolikosti
● Promoviranje i podršku građanskog aktivizma
● Povećanje sudjelovanja lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima


Projekt se odvija uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (Sida).