What would you like to search for?

Our News

UNESCU poslana nominacija za Pet-državni biosferni rezervat

Izjemna rečna krajina Mure, Drave in Donave, ki se razteza na 930.000 hektarjev od Avstrije do Srbije. Po potrditvi UNESCA bo to postal prvi biosferni rezervat na svetu s katerim skupno upravlja pet držav

Ljubljana – Skupna nominacija Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije, poslana 30. septembra na UNESCO, je zadnji potrebni košček sestavljanke za razglasitev pet-državnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava. Pričakujemo da bo UNESCO razglasil biosferni rezervat v juniju 2020.

Reke Mura, Drava in Donava, ki tečejo skozi pet držav, tvorijo zeleni pas dolg 700 kilometrov. Obenem povezujejo preko 930.000 hektarjev edinstvenega območja z razkošno naravno in kulturno dediščino in tako ustvarjajo Evropsko Amazonko.

"Čezmejna nominacija je močan kazalnik utrjevanja regijskega sodelovanja s skupnim ciljem varovanja narave. Delo na skupni nominaciji je izvrsten primer meddržavnega sodelovanja pri zelo pomembnem vprašanju", je povedala Petra Remeta, programska direktorica WWF Adrije.

Spomnimo, da se je delo na vzpostavitvi pet-državnega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava uradno začelo leta 2011, ko so okoljski ministri vseh petih držav podpisali deklaracijo o ustanovitvi čezmejnega biosfernega rezervata. Hrvaška in Madžarska sta zaščitili svojo rečno krajino leta 2012, sledijo jima Srbija (2017), Slovenija (2018) in Avstrija (2019). Skupna nominacija je povezala pet koščkov sestavljanke v eno varovano območje.

Strogo varovano in vplivno območje biosfernega rezervata se razprostira na 280.000 hektarjih in vključujeta 13 zavarovanih območij. Obdaja ju 650.000 hektarjev prehodnega območja. Redki poplavni gozdovi, peščeni in gramozni prodi, rečni otoki in mrtvice tvorijo edinstveno rečno in kulturno krajino. Območje Evropske Amazonke je dom 140 parom orla belorepca, kar je največja populacija te ogrožene vrste v Evropi. Tudi druge ogrožene vrste kot so beloglava čigra, črna štorklja, vidra, bober in jesetri tu najdejo varen dom. Obenem to območje nudi zavetje več kot 250.000 pticam na selitvi.

Ne samo, da je območje dom številnih rastlinskih in živalskih vrst, ampak je od Mure, Drave in Donave odvisno skoraj 900.000 ljudi. Razlivna območja ščitijo naselja pred poplavami in zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, izjemne rečne krajine pa povečujejo potencial za trajnostni turizem.

"V času podnebne krize in množičnega izumiranja vrst postane vprašanje varovanja zadnjih naravnih območij stvar preživetja. Imenovanje biosfernega rezervata je pomemben odmik od škodljivih projektov, kot so gradnja novih hidroelektrarn ali izkopavanje sedimentov. Trajnostno sobivanje ljudi in narave je smer, ki jo moramo izbrati", je rekla Ivana Korn Varga iz WWF Adrije.

Ravno tako je pomembno poudariti, da je delo na območju pet-državnega biosfernega rezervata zelo obsežno. Projekti v skupni vrednosti 14 milijonov EUR, ki jih sofinancira Evropska unija, prispevajo k varovanju narave in razvoju celotnega območja. V okviru pobude coop MDD je vzpostavljeno sodelovanje zavarovanih območij v vseh petih državah z namenom čezmejnega upravljanja. Poudarek projekta Bike Trail Amazon of Europe pa je vzpostavitev trajnostnega modela kolesarskega turizma. Po drugi strani pa se z drugimi projekti izvajajo konkretni ukrepi za revitalizacijo rek, z namenom ustvarili nove habitate in rekreacijske cone ob rekah.

Pri pripravi nominacijskega obrazca so poleg WWF-a sodelovala tudi ministrstva in javne ustanove za varstvo narave v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Srbiji ter Unescov program Človek in Biosfera. Skupna nominacija je rezultat prizadevanj WWF-a, EuroNatur-a in številnih drugih organizacij za varstvo narave v vseh petih državah.

"WWF že več kot 20 let intenzivno deluje na varovanju rek in prepoznavanju njihove vrednosti. Izjemno smo ponosni na uspešno nominacijo, ki bo dodatno zaščitila Muro, Dravo in Donavo", je zaključila Korn Varga.
© Mario Romulić
Kopački rit
© Jaroslav Pap
Gornje Podunavlje
© Mario Romulić
Festival u Podunavlju
© WWF
TBR MDD puzla
© WWF
TBR MDD mapa
© A. Mohl/WWF
Mura River

Share This!

Help us spread the message