What would you like to search for?

Our News

Otvoren Program podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi WWF Adria, u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”

Poziv za prijavu projekata otvoren je do 29. januara/siječnja 2021. u 12 časova

Program malih grantova namjenjen je lokalnim udruženjima i organizacijama koje doprinose zaštiti prirode i očuvanju zaštićenih područja (ZP) u našem regionu, a usmjerene su ka poboljšanju praćenja neodrživog korišćenja prirodnih resursa u i oko zaštićenih područja.

Ko se može prijaviti?

Za učešće u programu se mogu prijaviti organizacije civilnog društva (npr. ekološka udruženja, udruženja mladih, udruženja žena, planinarska društva, lokalni mediji) koje imaju status pravnog lica, u mogućnosti su da sami provode projekat i djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Koje aktivnosti podržavamo?

Predloženi projekat može uključiti sljedeće aktivnosti, u i oko zaštićenih područja (trenutnih, u procesu zaštite ili planiranih):
 
  1. Prikupljanje i analiza dokumentacije u vezi sa  ilegalnim i neodrživim praksama,  i uspostavljanje sistema praćenja ne-održivih praksi (npr. monitoring protokola za šumarstvo, ilegalni lov, ilegalnu gradnju,
  2. podizanje kapaciteta lokalnih organizacija za praćenje neodrživih i ilegalnih praksi u vezi sa upravljanjem  ZP (obuka, oprema),
  3. povezivanje i umrežavanje organizacija u cilju unapređenja praćenja neodrživih i ilegalnih aktivnost, i uspostavljanje saradnje organizacija i nadzornih službi (inspekcije, upravljači) na praćenju neodrživih i ilegalnih aktivnosti,
  4. poboljšanje implementacije postojećih propisa/politika/praksi koje se odnose na zaštitu prirodnih resursa na lokalnom nivou,
  5. javne manifestacije i događaji: tribine, okrugli stolovi, radionice, ulične akcije, kampanje o pitanjima koja se odnose na pružanje informacija i podizanje svijesti stanovništva o njihovim pravima i važnosti zaštite prirode (kreiranje medijskih sadržaja manjeg formata u vezi neodrživih praksi u ZP, kao što su kratki filmovi, postovi za društvene mreže i sl.),
  6. podrška uvođenju dobrih praksi i modela upravljanja zaštićenih područja te zagovaranje za donošenje i izmjene javnih politika koje se odnose na poboljšanje upravljanja ZP (lokalno),
  7. pristup pravnoj zaštiti u vezi sa pitanjima zaštite prirodnih resursa u i oko ZP,
  8. uspostavljanje saradnje sa lokalnim donosiocima odluka i drugim relevatnim lokalnim akterima o lošim praksama u i oko ZP,
  9. promoviranje aktivizma građana za zaštitu prirodnih resursa u lokalnim zajednicama sa posebnim naglaskom na učešće/edukaciju ranjivih skupina (npr. žene, mladi, starija populacija, nacionalne manjine).
 
Lista navedenih aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti kojima se doprinosi ciljevima projekta PA4NP II i koje se zasnivaju na principima zaštite prirode. Više detalja o aktivnostima možete pročitati u Smjernicama za program podrške nevladinim organizacijama.
 
Budžet programa

Raspoloživi fond za finansijsku podršku projektima iznosi 30.000€, kojim će biti podržano 10 organizacija iznosu od po 3.000 EUR po organizaciji.

Kako učestvovati u programu?

1.      Upoznajte se detaljnije sa programom i prijavite se!

Pročitaje Smjernice za program podrške nevladinim organizacijama i popunite projektnu dokumentaciju i elektronskim putem pošaljite na adresu e-pošte:

natureforpeople@wwfadria.org


2.  Riješite sve svoje nedoumice u vezi poziva

Pitanja vezana za poziv mogu biti postavljena putem e-pošte na:

natureforpeople@wwfadria.org


Prijave se dostavljaju na službenim jezicima u BiH, a troškove prijevoda prijave snosi WWF Adria i ne ulaze u budžet dobitnika granta.

Prijem vaše projektne dokumentacije će biti potvrđen od strane WWF Adrije putem e-pošte. Nakon selekcije projekata SVI aplikanti će biti obaviješteni o rezultatima.

Vremenski rokovi

Poziv za prijavu projekata je otvoren od 21.decembra/prosinca 2020. godine do 29. januara/siječnja 2021. u 12h. Trajanje projekata može biti od 8 do 12 mjeseci, a moraju se završiti zaključno sa 1. martom 2022. godine.

ČEKAMO VAŠE PRIJAVE!

Projekat “Zaštićena područja za prirodu i ljude” sprovodi WWF Adria, uz financijsku podršku Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Više o projektu možete pročitati OVDJE.

*WWF zadržava sva prava da otkaže ili odgodi ovaj poziv, u bilo kom trenutku do 29. januara/siječnja 2021.

Share This!

Help us spread the message