What would you like to search for?

Zaštićena područja za prirodu i ljude
© @Miloje Jovanović
O projektu
Zemlje Zapadnog Balkana poznate su po izvanrednom bogatstvu biološke raznovrsnosti, sa velikim brojem endemskih vrsta i karakterističnih staništa, koji čine prirodne ekosisteme od evropskog i svetskog značaja za očuvanje prirode.

Zaštićena područja ključna su za očuvanje tog biodiverziteta i njihov značaj prepoznat je u globalnim politikama, ne samo zbog zaštite prirode već i zbog socio-ekonomskog razvoja.   

Slaba informisanost javnosti o značaju zaštićenih područja, nedostatak učešća lokalnih zajednica u odlučivanju o njihovom upravljanju, kao i slabo finansiranje od strane država, rezultira njihovim neodrživim upravljanjem. Primarna uloga zaštićenih područja se zanemaruje, dok prednost preuzimaju neodržive aktivnosti kao što su seča šuma, masovna izgradnja i masovni turizam.

Prepoznajući vrednosti zaštićenih područja, ali i pretnje po njihovu očuvanost, WWF Adria sprovodi projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, sa vizijom da se očuva biodiverzitet na Zapadnom Balkanu i osigura blagostanje za sve sadašnje i buduće generacije.

Da bismo osigurali da svi ljudi imaju koristi od zaštićenih područja, slušamo, podržavamo i sarađujemo sa lokalnim i nacionalnim inicijativama, organizacijama, medijima, javnim ustanovama i institucijama, školama i donosiocima odluka, sa kojima stvaramo i primenjujemo održiva rešenja.

Na taj način obezbeđujemo dalje uživanje u ekosistemskim uslugama koje nam zaštićena područja pružaju, kao što su ublažavanje klimatskih promena, stabilizacija zemljišta, ublažavanje poplava.

„Zaštićena područja za prirodu i ljude II“  je regionalni projekat koji se sprovodi od 2019. do 2022. godine, u Srbiji, Bosni i Hercegovini,  Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Kosovu* i nastavak je istoimenog projekta (2016-2019).
 
Cilj projekta jesu efikasna i finansijski održiva zaštićena područja, podržana kroz angažovanje lokalne zajednice i organizacije civilnog društva. To ostvarujemo kroz:
 
● Poboljšanje nacionalnih politika za upravljanje zaštićenim područjima i očuvanje biodiverziteta;
● Jačanje odgovornosti donosilaca odluka;
● Podizanje svesti o značaju zaštićenih područja i biodiverziteta
● Promovisanje i podršku građanskog aktivizma
● Povećanjem učešća lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima

Projekat se odvija uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).