Z učenjem od sosedov bomo lažje našli formulo uspešnega sobivanja z velikimi zvermi | WWF

What would you like to search for?

Our News

Z učenjem od sosedov bomo lažje našli formulo uspešnega sobivanja z velikimi zvermi

Poročilo, objavljeno znotraj projekta »EuroLargeCarnivores«, prinaša spoznanja različnih skupin deležnikov iz 14 držav, vključno s Hrvaško in Slovenijo

ZAGREB – Izzivi in rešitve deljenja skupnega habitata ljudi in velikih zveri so objavljeni v novem poročilu svetovne organizacije za varstvo narave WWF in partnerjev projekta »EuroLargeCarnivores«. Poročilo prinaša spoznanja z nekaj delavnic, ki so povezale različne skupine deležnikov iz 14 držav.
 
Poljedelci, gozdarji, lovci, čuvaji narave, raziskovalci, predstavniki organov javne oblasti, politiki in drugi so skupaj prepoznali mogoče rešitve za izboljšanje praks upravljanja z velikimi zvermi in za zmanjšanje morebitnih gospodarskih izgub. Najbolj so zaskrbljeni zaradi pomanjkanja zanesljivih in pravočasnih informacij, povezanih z velikimi zvermi, še posebej glede volkov. Skrbijo jih tudi navidezno neobstoječa pobuda med organi javne oblasti kot tudi finančne izgube zaradi škod v živinoreji ter zaradi stroškov uvajanja preventivnih ukrepov, s katerimi bi se te izgube preprečile (izvedba ukrepov, kot so električne ograje, pastirski psi in drugih). Prav tako so izrazili zaskrbljenost zaradi medijske obravnave velikih zveri, ki se pogosto zdi senzacionalistična, navaja napačna dejstva in se osredotoča na ekstremna stališča, ki še dodatno zaostrujejo odnose.
 
Na kratko povzeto, glavna priporočila vključujejo izboljšanje upravljanja z velikimi zvermi s pomočjo najboljših razpoložljivih znanstvenih spoznanj iz vseh držav, standardizacijo podatkov in protokolov poročanja, izmenjavo uspešnih pristopov, izmenjavo orodij za preprečevanje in zmanjšanje spopadov med človekom in velikimi zvermi ter izboljšanje sistema za preprečevanje škode in nadomestil za utrpelo škodo. Poleg vsega navedenega je treba delati tudi na izboljšanju upravljanja in razvoju zanesljivih platform za deležnike z namenom izboljšanja sodelovanja, izgradnje zaupanja in izmenjave zanesljivih informacij med vsemi deležniki. Prav tako je nepogrešljiva boljša komunikacija z javnostjo, tako da bodo novinarjem dostopni zanesljivi viri podatkov in verodostojni stiki z različnimi interesnimi skupinami, ki lahko ponudijo točne in nepristranske informacije in sporočila.
 
»Volkovi, medvedi in risi so del evropske identitete. Tam, kjer si ljudje in zveri delijo habitat, je sprememba neobhodna in prepričani smo, da je sobivanje mogoče, če smo se pripravljeni učiti eni od drugih. Ljudje v mnogih regijah že stoletja živijo v sobivanju z velikimi zvermi, Hrvaška in Slovenija pa sta dober primer za to,« poudarja Andrea Solić iz WWF Adrie in dodaja, da so si lokalni problemi pogosto zelo podobni med seboj.
Po uradnih ocenah v Evropi trenutno živi okoli 17.000 volkov, 17.000 medvedov, 9.000 risov in 1.250 gorskih kun. Zahvaljujoč evropskim predpisom, kot je Direktiva o naravnih habitatih, se v zadnjih letih te velike zveri vračajo na evropski kontinent v velikem številu.O projektu
Projekt LIFE EuroLargeCarnivores je financiran s sredstvi EU, namen pa je zagotoviti platformo za vzajemno obveščanje o primerih dobre prakse s področij sobivanja človeka in velikih zveri med različnimi deležniki v Evropski uniji. V projektu sodeluje več kot 16 držav, ki si preko svojih državnih meja izmenjujejo znanja in informacije. To znanje pokriva vse od različnih pristopov k upravljanju družbenih, gospodarskih in ekoloških izzivov, povezanih z volkovi, medvedi, risi in gorskimi kunami pa do praktičnih rešitev, kot je zaščita živine. https://www.eurolargecarnivores.eu
 
O poročilu
Poročilo »European Perspectives on Coexistence with Large Carnivores« obsega stališča različnih deležnikov, njihove odnose ter vrste izzivov in rešitve. Sestavljeno je s pomočjo anket in vodenih delavnic v 14 državah in v 5 velikih žariščnih področjih projekta: alpska regija (Avstrija, Nemčija, Italija, Švica, Slovenija, Hrvaška), osrednja Evropa (Nemčija, Poljska), karpatska regija (Romunija, Slovaška, Ukrajina, Madžarska), iberska regija (Portugalska, Španija) ter področje Finske in Skandinavije (Finska, Norveška). To poročilo prinaša prve rezultate in povzema regionalna evropska stališča o upravljanju z velikimi zvermi. Na ravni regij opisuje izzive in rešitve, ki so v letu 2018 pokazale, na kakšen način izboljšujejo prakse upravljanja varovanja in zmanjšujejo morebitne gospodarske izgube. Prav tako prinaša vrsto priporočil, ki lahko prispevajo k izboljšanju sobivanja med človekom in velikimi zvermi.  
 
Prenesite poročilo: EuroLargeCarnivores (2019) European Perspectives on Coexistence with Large Carnivores. A Summary of Regional Stakeholder Perspectives on Managing Human Large Carnivore Conflicts: Challenges and Solutions.
https://www.eurolargecarnivores.eu/en/news/european-perspectives-on-large-carnivores
 
Ta publikacija je rezultat delavnic z deležniki in intervjujev, izvedenih v letu 2018, v sklopu projekta LIFE EuroLargeCarnivores.
 
O WWF-ju:
WWF je ena od največjih in najuglednejših svetovnih neodvisnih organizacij za varstvo narave s skoraj pet milijoni privržencev in globalno mrežo, ki je aktivna v več kot sto državah. Misija WWF-ja je zaustaviti propadanje naravnih okolij našega planeta ter izgraditi prihodnost, v kateri ljudje živijo v skladu z naravo, ohranjajo svetovno biološko raznolikost ter skrbijo, da je uporaba obnovljivih naravnih virov trajnostna, in podpirajo zmanjšanje onesnaženja in potratne porabe. Za dodatne informacije: http://adria.panda.org/
 
 
Suživot ljudi i velikih zvijeri velik je izazov

Share This!

Help us spread the message