What would you like to search for?

Sladkovodni viri
© Andrija Vrdoljak

Pri zaščiti sladkovodnih virov ne gre le za naravo- imajo tudi velik vpliv na naša življenja in počutje.

VODA - Zakaj jo potrebujemo?

Narejeni smo iz vode. Življenje na Zemlji brez nje ne bi bilo mogoče.  Voda je naš najbolj dragocen in krhek vir, ki je nenadomestljiv.

Sladka voda predstavlja le 2,5% vse vode na Zemlji, večina pa se nahaja v ledu ali globoko pod zemljo. Le majhen delež, ki ostane, predstavljajo naše reke in jezera. Ta voda je tista, ki jo za proizvodnjo hrane in gospodarstvo uporablja več kot 7 milijard ljudi.

Približno polovica vseh rib na svetu in ena od desetih znanih živalskih vrst živi  v sladkovodnem okolju- od skrivnostnih človeških ribic, krhkih kačjih pastirjev do orlov belorepcev in majhnih čiger.

Jezovi, hidroelektrarne, netrajnostno kmetijstvo, onesnaževanje in druge nevarne prakse ogrožajo naše sladkovodne ekosisteme in s tem ogrožajo ljudi ter gospodarstvo.

Prizadevamo si za zaščito in oživitev rek ter mokrišč, ki vzdržujejo ljudi in naravo ter zagotavljajo, da je za vse nas dovolj vode.

Ali veš?

V jadranski regiji je načrtovanih več kot 2500 malih hidroelektrarn.

© WWF
Razburkane vode

Smo na prelomni točki naše skupne prihodnosti. Naš najbolj ključen vir- voda- je pod velikim pritiskom, od onesnaženja do rečnih regulacij in majhnih hidreoelektrarn. Netrajnostni razvoj, pretirana potrošnja in podnebne spremembe stanje še poslabšujejo.

Od leta 1900 smo uničili dve tretjini naravnih mokrišč in zmanjšali število sladkovodnih živali za več kot tri četrtine: jezovi in rečna infrastruktura so razdrobili naše reke, le tretjina svetovnih rek je ostala prosto tekoča.

Zdrave sladkovodne ekosisteme potrebujemo bolj kot kadarkoli prej, saj podnebne spremembe  nepredstavljivo spreminjajo v novo normalnost. Zdaj je čas za ukrepanje!

Populacija sladkovodnih vrst se je od 70-ih let prejšnjega stoletja zmanjšala za 83 %.
© M. Romulić
KAJ DELAMO

Od alpskih rek na severu do reke Valbona na jugu izvajamo projekte zaščite sladkih voda v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, Bosni in Herzegovini, Črni gori, Kosovem* in Albaniji. Varujemo ikonične vrste kot sta jeseter in breguljka, obnavljamo mokrišča in pustimo rekam, da prosto tečejo. Prav tako si nenehno prizadevamo za boljše varovanje sladkovodnih habitatov na nacionalni in mednarodni ravni.

Najprej pa moramo spremeniti način upravljanja z vodami v porečjih- upravljanje z rekami in ozemljem iz katerega voda odteka. Podjetja morajo prevzeti kolektivno odgovornost za skupne vodne vire, finančne institucije morajo vlagati v trajnostne vodne projekte, oblasti pa morajo varovati sladkovodne habitate in zagovarjati pravico vsakogar do čiste vode.

Naš najpomembnejši vir lahko ohranimo le, če delujemo skupaj.

Danes na Dravi na Hrvaškem gnezdi samo deset parov male čigre, nekoč jih je bilo več tisoč.
© Goran Šafarek
KAJ LAHKO NAREDIŠ

Podpri naše iniciative in delo za zaščito sladkih voda, da zaščitimo naš najpomembnejši vir-vodo. Deli naše uspehe, naredi majhne, a velike spremembe, spremljaj koliko vode porabiš, zmanjšaj odpadno embalažo in zaščiti izvire sladke vode v svoji okolici.

DAJ SVOJ GLAS