What would you like to search for?

POMEMBNA OBMOČJA
© Michel Gunther

Ne glede na to, ali tečejo skozi gore, izvirajo globoko iz zemlje ali mirno vijugajo po širokih poljih, vode v naši regiji ustvarjajo čudovite pokrajine in oblikujejo raznoliko kulturno tradicijo. Naše poslanstvo je zaščititi tovrstne varuhe naše zgodovine in naravnih zakladov, da bodo v njih uživali tudi prihodnji rodovi.

OAZE ŽIVLJENJA

Že stoletja oblikujemo in prilagajamo naravo, ki nas obdaja, vendar spremembe nikoli niso bile tako hitre kot v zadnjih 50 letih. Spremembe, ki so najbolj očitne v sladkovodnih ekosistemih, saj izginjajo z zaskrbljujočo hitrostjo.

Upravljanje voda je bilo jedro našega razvoja kot vrste, vendar smo šli predaleč, ker smo zanemarili stroške stalnega napredka. Samo v zadnjem stoletju smo zaradi takšnega pristopa izgubili več kot polovico vseh mokrišč na svetu. Kljub temu imamo v naši regiji še vedno prave oaze življenja - ohranjene sladkovodne pokrajine, v katerih še vedno najdemo ohranjeno biotsko raznovrstnost in človeške skupnosti.

 V primeru, da izginejo, da izginejo, bomo izgubili vse koristi, ki nam jih nudijo, in ogrozili lastno prihodnost.
 

Ste vedeli?

Kot posledica gradenj jezov in hidroelektrarn v naravnem parku Hutovo Blato (BiH) je v zadnjih 50. letih izginilo več kot 50% mokrišč.

© Andrija Vrdoljak / WWF
ŽIVLJENJE, KI GA OBLIKUJE VODA

Reka Donava, ki izvira v Črnem gozdu in na poti v Črno morje teče skozi 10 držav, je vedno bila dom različnih naravnih habitatov ter velik zaklad za ljudi, ki so živeli ob njej. A kljub številnim človeškim posegom v zadnjih 150 letih ima Donava še vedno posebne naravne habitate, kot so aluvialni gozdovi, otoki, peščene brežine, meandri in pritoki. Ta reka s skupno dolžino 2.860 km je dom več kot 5.000 različnim vrstam živali in rastlin.

Varstvo in obnova mokrišč ter poplavnih ravnic ob Donavi sta v središču dejavnosti WWF, saj je v zadnjih 150 letih več kot 80% mokrišč, številnih vrst rastlin in živali ob tej reki izginilo zaradi regulacije za rečno plovbo, kmetijstvo in pridobivanje hidroenergije. Izginotje poplavnih ravnic je znatno zmanjšalo možnosti bregov Donave pri ublažitvi poplav.
 

Izginotje poplavnih ravnic je znatno zmanjšalo zmožnosti ublažitve poplav donavskih obrežij.

© Boris Erg
KAJ DELAMO?

Izvajamo projekte varstva narave, trajnostne rabe in obnove pomembnih območij v regiji. S spodbujanjem odgovornega upravljanja, trajnostnega financiranja in vključevanja lokalnih skupnosti preprečujemo izgubo najpomembnejših območij v naši regiji.

V partnerstvu s posamezniki, lokalnimi skupnostmi, odločevalci in podjetji vzpostavljamo dolgoročno celostno upravljanje območja z namenom ohranjanja in obnavljanja dragocenih območij za naravo in ljudi.

KAJ LAHKO STORIŠ TI?

Zgodba o vodi je najpomembnejša od vseh zgodb, saj brez vode ni življenja. Pomagaj nam ohraniti pomembna območja, ki nas oskrbujejo s pitno vodo!

DONIRAJ

Mokrišča so eno od najproduktivnejših ekoloških sistemov, pokrivajo samo tri odstotke površine Zemlje, a absorbirajo dvakrat več ogljika kot vsi svetovni gozdovi skupaj.

© Hyla