What would you like to search for?

Ljudje in narava
© Ante Gugić

Številne nevarnosti ogrožajo preživetje naravnega sveta. Skupaj se lahko borimo proti tem grožnjam in naravi pomagamo, da bo še naprej oskrbela vsako živo bitje, vključno z nami.

SKRB ZA NARAVO

Narava je čudo, ki nas vse navdihuje. Podpira naše gospodarstvo, družbo in naš obstoj. Gozdovi, reke, oceani in tla nam dajejo hrano, ki jo jemo, zrak, ki ga dihamo, vodo za naše posevke. Naše zdravje, sreča in blaginja so odvisnih od številnih drugih dobrin in storitev, ki jih ponuja narava.

Te naravne dobrine so poznane kot svetovni »naravni kapital,« ki je neizmerno važen za gospodarstvo- od kmetijstva in gozdarstva do zabave in turizma. Narava je brezplačna zato jo velikokrat jemljemo za samoumevno in jo pretirano izkoriščamo. Krčimo gozdove, v morjih prekomerno lovimo, onesnažujemo reke in izsušujemo mokrišča.  Brez da bi v obzir vzeli koristi, ki nam jih ponuja narava. Ustvarjamo si velike družbene in socialne stroške.

Na vrednost narave moramo gledati v gospodarskem in socialnem smislu. Namesto, da bi sprejemali  odločitve na podlagi kratkoročnih finančnih interesov, lahko pogledamo na dolgoročne koristi za ljudi in gospodarstvo ter seveda za samo naravo. S tem argumentom prepričujemo vlade in podjetja, da bolje skrbijo za naravo. Le tako nas bo še naprej vzdrževala tudi v prihodnosti.

Ali veš?

Skupna vrednost koristi narave znaša najmanj 125 milijard ameriških dolarjev vsako leto.

© Morgan Heim / Day's Edge Productions / WWF-US
ADRIA- VROČA TOČKA BIODIVERZITETE

Med zavarovana območja naše regije sodijo eno največjih evropskih presihajočih jezer (Cerkniško jezero), najgloblja podzemna vertikala na svetu (vertikala Divke Gromovnice, ki je dolga 513 metrov,  Nacionalni park Severni Velebit na Hrvaškem), eden izmed dveh preostalih evropskih pragozdov (Perućica v Nacionalnem parku Sutjeska v BiH), eden najglobljih kanjonov v Evropi in deseti največji na svetu (reka Tara, Črna gora) ter najstarejše in eno od najglobljih jezer v Evropi (Ohrid, Makedonija).

Približno 8 % naše regije je zavarovanih območij; tri so na seznamu Unescove svetovne dediščine. Pri svojem delu vrednost naravnega kapitala uporabljamo za zagovarjanje boljšega varstva narave.

Vendar se z njimi običajno ne upravlja pravilno. Dolga tradicija sprejemanja odločitev od zgoraj navzdol na zahodnem Balkanu, kljub približevanju EU, ostaja prevladujoča strategija upravljanja. Nizka raven javnega udejstvovanja in pomanjkanje ozaveščenosti ljudi o njihovih pravicah ter odgovornostih v demokratični družbi ostaja težava

KAJ DELAMO

Pri svojem delu se osredotočamo na vzpostavitev trajnostnih zavarovanih območij, ki se upravljajo po načelih odgovornosti, preglednosti, enakosti in vključenosti v upravljanje. Zavarovana območja morajo izpolnjevati svoj osnovni namen – ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Glede na koristi, ki jih v naši regiji zagotavljajo zavarovana območja, smo si prizadevali za dobro institucionalno sodelovanje med izvajalci varstva narave in drugimi sektorji in tesno sodelovanje  z lokalnimi skupnostmi. V to oceno smo vključili več kot 1300 strokovnjakov, zaposlenih v različnih institucijah, zasebnikov, kmetov in predstavnikov lokalnih skupnosti v 58-ih parkih, kar je povzročilo objavo šestih nacionalnih poročil z našimi priporočili. Poleg tega je več kot 900 lokalnih deležnikov sodelovalo pri merjenju interakcije med strukturami upravljanja zavarovanih območij in lokalnim prebivalstvom.

Naše delo se osredotoča na povečanje učinkovitosti zavarovanih območij z izboljšanjem politik in opolnomočenjem lokalnega prebivalstva ter civilne družbe, da aktivno sodelujejo v procesih odločanja. Preko platforme www.natureforpeople.org ozaveščamo o vrednosti zavarovanih območij in prikazujemo koristi, ki jih zavarovana območja prinašajo naravi in ljudem. Naše zgodbe kažejo, kaj počnemo s številnimi partnerji in prijatelji iz celotne regije.

V naši regiji so skoraj neokrnjeni gozdovi in zdrave populacije medvedov, risov in volkov, pa tudi pomembnih sladkovodnih ekosistemov.
© Wild Wonders of Europe / Milán Radisics / WWF
KAJ LAHKO NAREDIŠ

Pomagaj nam ohranjati našo naravo! Deli naše uspehe, podpiši naše peticije in podpri naše delo.

DONIRAJ