What would you like to search for?

NARAVA RABI NAŠO LJUBEZEN

Ah, ta narava. V njeni prisotnosti iščemo tolažbo in najdemo veselje, pa naj gre za sprehod po visokih gozdovih ali za petje ptic pod našim oknom. Narava nam tudi v najtežjih časih daje upanje. Napolni nas z zrakom, ki ga dihamo; z vodo, ki jo pijemo, in z drugimi viri energije, od katerih smo vsi odvisni. Toda prihodnost narave je pod vprašanjem. Izgubljamo gozdove, divje živali, sladko vodo in biotsko raznovrstnost na splošno. Vse to se dogaja z veliko hitrostjo.
Pokaži svojo ljubezen do narave, preden bo prepozno.
 

ČAS, KI GA IMAMO, DA VSE ZAVARUJEMO SE HITRO IZTEKA

Pomisli na vse kraje v regiji, ki so ti pri srcu - ne samo zaradi njihove lepote, temveč zaradi vsega, kar ponujajo. Številna od teh območij se soočajo z grožnjami povzročenimi s človekovimi dejavnostmi, od nezakonite sečnje, preko krivolova do izpustov toplogrednih plinov. Moramo jih zaščititi. Izbira je v tvojih rokah. Zakaj tvegati izgubo krajev, ki jih imamo radi?

Poglej naravo, ki jo imamo vsi radi in katere izgube – ne smemo dovoliti!
Narava potrebuje našo ljubezen bolj kot kdaj koli prej

EVROPSKA AMAZONKA
© Ante Gugić

Reke Mura, Drava in Donava v svojem toku skozi pet držav tvorijo 700 kilometrov dolg zeleni pas, ki ga je UNESCO razglasil za biosferno območje. To pokrajino, ki obsega milijon hektarjev, imenujemo zaradi mozaika edinstvenih habitatov in obilja redkih in ogroženih vrst, Evropska Amazonka. Gre za pravi primer sobivanja človeka in narave, saj tu živi skoraj milijon ljudi, hkrati pa je dom največji populaciji orlov beloglavcev v Evropi in številnih ogroženih vrst, kot so čigre, črne štorklje, bobri, vidre in ribe, kot je jeseter.
 

Predstavljaj si, da je ni.


Staromodni načini upravljanja z rekami, skrajševanje vodotokov, pridobivanje gramoza in peska iz rečnih strug ter projekti izgradnje hidroelektrarn so nenehna grožnja Evropski Amazonki, ki je eno največjih mokrišč v Evropi. S skupnim delovanjem lahko ustavimo grožnje, spremenimo odnos do narave in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi gradimo trajnostno prihodnost tega območja z bogato kulturno dediščino, ki priča o povezanosti ljudi z rekami.

Love it or lose it. 

SIMBOLIČNO POSVOJI MALO ČIGRO
JADRANSKO MORJE
© Ante Gugić for WWF Adria

Jadransko morje je žarišče biotske raznovrstnosti z velikim številom ogroženih in ranljivih vrst. Odličen primer morskega bogastva je Lastovo, ki je najbolj oddaljen naseljen hrvaški otok ter najmlajši morski naravni park na Hrvaškem. Lastovsko otočje je dom jastogov, želv, delfinov, je počivališče številnih ptic selivk in gnezdišče redkih ptic – sredozemskega viharnika, rumenokljunega viharnika in sredozemskega galeba. In to je le eden izmed 1.300 otokov na Jadranu! Poleg čudovitih rastlinskih in živalskih vrst je Jadran dom številnim obalnim skupnostim in generacijam ribičev.
 

Predstavljaj si, da ga ni.

 
 
 

V Sredozemlju je v zadnjih 50 letih izginila skoraj polovica morskih sesalcev in tretjina vseh rib, morskim pticam pa grozi izumrtje. Največje izgube so zabeležene pri nas, na Jadranu. Če ne bomo uspeli učinkovito zaščitili vsaj 30 % morja, se ribji staleži v Sredozemlju, vključno s komercialno najpomembnejšimi, kot je oslič, ne bodo mogli obnoviti, kar bo povzročilo nepopravljivo škodo morju, tistim, ki živijo ob morju in vsem nam.
 

Love it or lose it.

SIMBOLIČNO POSVOJI ŽELVO
DINARSKI KRAS
© skocijan Caves Park

Številne redke in edinstvene živalske vrste najdejo svoj dom v temi kraškega podzemlja. V Dinaridih pa jih je toliko, da je Dinarski kras priznano območje največje biotske pestrosti jamske favne na svetu! Od Vidma v Italiji do Skadrskega jezera v Črni gori je Dinarski kras dom izjemnih naravnih znamenitosti, kot so narodni parki Triglav, Krka ali Prokletije, jame kot so Grabovača, Vjetrenica ali Postojnska jama ter polja, kot je Livanjsko polje.
 

Predstavljaj si, da ga ni.

 
 
 

Kraško podzemlje je najbolj nedostopno in najbolj občutljivo območje divjine na svetu! Zelo občutljivi habitati in ogrožene vrste so pod nenehnim pritiskom negativnih sprememb v okolju. Naseljena območja so izpostavljena onesnaženju s komunalnimi odpadki, odplakami in industrijskim onesnaževanjem. Največje negativne posledice imajo hidrotehnični posegi in melioracije, s katerimi se  izsušujejo velike podzemne površine ali nevarno drobijo nevarne habitate.
 

Love it or lose it.

SIMBOLIČNO POSVOJI ČLOVEŠKO RIBICO
GOZDOVI
© Staffan Widstrand

Več kot polovica vseh kopenskih vrst domujejo v gozdovih. Gozdovi hranijo bogato raznolikost življenja, ki vzdržuje delovanje mnogih naših najpomembnejših naravnih sistemov – od ohranjanja stabilnega podnebja do uravnavanja oskrbe z vodo in izboljšanja njene kakovosti. Naša regija je polna čudovitih gozdov, med katerimi izstopa gozd Perućica v Narodnem parku Sutjeska, ki je eden od zadnjih ohranjenih evropskih deževnih gozdov. Tu je tudi Pančićeva smreka, simbol narodnega parka Tara, endemična vrsta gozdov Srbije ter Bosne in Hercegovine.
 

Predstavljaj si, da jih ni.

 
 
 

Človeške dejavnosti so povzročile, da smo izgubili že okoli 40 % svetovnih gozdov. Letno izgubimo približno 10 milijonov hektarjev gozdov. Da bi to preprečili, je treba ustaviti krčenje gozdov in z gozdovi trajnostno upravljati. Nezakonita in netrajnostna sečnja, kmetijstvo, lov, gozdni požari, škodljivci in bolezni ogrožajo preživetje številnih vrst ter spodbujajo podnebne spremembe, ogrožajo preživetje ljudi in spodkopavajo vitalne storitve, ki nam jih zagotavljajo gozdovi.
 

Love it or lose it.

SIMBOLIČNO POSVOJI RISA
MOKRIŠČA
© Edward Parker / WWF

Mokrišča, ribniki, šotišča, reke in jezera so naravne rešitve za številne okoljske probleme. Čeprav predstavljajo le 3 % zemeljske površine, absorbirajo dvakrat več ogljika kot vsi svetovni gozdovi skupaj! Med močnimi padavinami zadržujejo odvečno vodo in preprečujejo poplave, medtem ko njihova vegetacija filtrira onesnaženje. Poleg tega so mokrišča ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in preživetje številnih divjih vrst – kot je beloglavi orel beloglavec, največja ptica ujeda v porečju Donave.
 

Predstavljaj si, da jih ni.

 
 
 

V zadnjih 45ih letih je izginila ena tretjina mokrišč, njihova hitra izguba in uničenje pa znatno prispevata k globalnemu segrevanju. Naša regija je bogata z ekosistemi, kot so posebni naravni rezervat Gornje Podunavlje ali Obedska bara v Srbiji, naravni parki Kopački rit in Lonjsko polje na Hrvaškem, Naravni park Hutovo blato v Bosni in Hercegovini ali Murska šuma v Sloveniji. naložbe v obnovo in zaščito mokrišč lahko doprinese naravi in ​​ljudem.
 

Love it or lose it.

SIMBOLIČNO POSVOJI VIDRO
ZAŠČITENA OBMOČJA
© Tara National Park

Zaščitena območja ohranjajo edinstvene, dragocene, a tudi krhke primerke našega naravnega bogastva. Vprašanje je, kako bi izgledala osupljiva narava Đerdapa, Durmitorja ali Lovćena, fantastični vrhovi Mavrovo ali Šari, zgodovinsko izklesani Sutjeska in Neretva, veličastna Una ali Plitvička jezera, če ne bi bili zaščiteni. V naši regiji zaščitena območja predstavljajo približno osem odstotkov ozemlja in so dom številnih divjih vrst, habitatov in kulturno-zgodovinskih spomenikov, ki jih moramo ohraniti.
 

Predstavljaj si, da jih ni.

 
 
 

Neustrezen politični okvir omogoča neprimerne dejavnosti, kot so prekomerno komercialno gozdarstvo, lov, množični turizem in izgradnja netrajnostne infrastrukture. Financiranje predstavlja res majhne proračune za naravovarstvene dejavnosti, posledice so pomanjkanje usposobljenega osebja in neustrezen nadzor. Prihodnost zaščitenih območij  se sooča z velikim izzivi, kako resnično zaščitili naše naravno bogastvo, ki daje koristi vsem ljudem, zlasti s trajnostno družbeno-ekonomskim razvojem in lokalnimi skupnostmi.
 

Love it or lose it.

SIMBOLIČNO POSVOJI MEDVEDA

Imeti rad/a ali izgubiti?


To ni vprašanje! Vsi poznamo odgovor, saj vsi potrebujemo ljubezen in narava ni prav nič drugačna. Človeške dejavnosti so ogrozile naravni svet. Zdaj je napočil zadnji trenutek, da negujemo naravo in ustavimo izgubljanje gozdov, zaščitimo naše oceane, sladko vodo in zagotovimo prihodnost za ljudi in divje živali.
 
Narava potrebuje našo ljubezen. Ne dovoli, da izgine.
Izbira je naša. 

Love it or lose it.

 
 

 

© Goran Stefanovski