What would you like to search for?

REKE SVOBODNEGA TOKA
© Michel Gunther, WWF

Reke so moč našega planeta. Omogočajo nam gibanje in napredek ter oplemenitijo naše življenje onkraj bioloških potreb. Z ohranjanjem rek, bomo zagotovili svojo prihodnost, Zemlja pa bo lahko obnovila izgubljeno.

PULS NAŠEGA PLANETA

Prosto tekoče reke in mokrišča so vir življenja. Prispevajo k kakovosti življenja in so ključnega pomena za prilagajanje planeta na podnebne spremembe. Kljub njihovi veliki vrednosti jih že stoletja izkoriščamo in spreminjamo v udomačene, dolgočasne in mrtve kanale. Danes je več kot 60% evropskih rek v zelo slabem stanju. To je privedlo do velike izgube biotske raznovrstnosti in številnih drugih koristi, ki nam jih prinašajo reke. A se nekaj zadnjih prosto tekočih rek nahaja v naši regiji, in mi se zavzemamo za njihovo zaščito.
  
Reke in mokrišča v naši regiji ogroža netrajnostni razvoj hidroenergije, zlasti gradnje malih hidroelektrarn (čeprav izraz "male" ne pomeni, da je njihov vpliv na naravo majhen). Reke usmerjamo v cevi, njihove struge pa ostanejo suhe in brez življenja, kar ogroža življenja in temeljne človekove pravice lokalnih skupnosti po vsej regiji. Čas je, da se zavemo, da hidroenergija ni zeleni - niti čisti - vir energije!

Ste vedeli?

Le približno 30% največjih rek na svetu še vedno prosto teče.

© Saimir Kalbaj
PA LE NISO TAKO ZELENE – KRIZA S HIDROELEKTRARNAMI

V naši regiji je trenutno v načrtu ali pa se že dogaja gradnja več kot 2500 malih hidroelektrarn. V tem primeru si težko predstavljamo posamezne in kumulativne posledice takšne situacije. Ljudem bo onemogočen dostop do rek - bogastvu neštetih generacij - in vsega, kar ponujajo. Škoda, povzročena naravi, bo prevelika - odpornost celotnega sistema se bo zmanjšala, mi pa bomo izpostavljeni nepredvidljivim posledicam.
 
Povečanje števila projektov za gradnjo malih hidroelektrarn v državah naše regije je neposredna posledica sistema spodbud, ki so povečale zaslužek vlagateljev v male hidroelektrarne. Če upoštevamo dvomljive zasebne interese ter očitno zanemarjanje potreb in želja lokalnega prebivalstva, lahko le sklepamo, da je že vse pripravljeno za uničenje zadnjih prosto tekočih evropskih rek. Na nas je, da to ustavimo.

Več kot 30.000 jezov in neznano število drugih ovir moti rečne tokove v Evropi.

© Michel Gunther, WWF
KAJ DELAMO?

Sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, odločevalci in znanstveniki, da preprečimo razvoj netrajnostne hidroenergije, iščemo načine za ublažitev vpliva obstoječih jezov, krepimo lokalne pobude za zaščito potokov in rek ter spodbujamo politike k izvajanju naravnih rešitev za učinkovito upravljanje voda in poplave zaščite.

V regiji izvajamo tudi projekte obnove rek, odstranjujemo ovire, obnavljamo avtohtone rastlinske in živalske vrste, da bi povečali odpornost naših sladkovodnih ekosistemov in zagotovili dolgoročne koristi za naravo in ljudi.

KAJ LAHKO STORIŠ TI?

Naslednja leta so ključna, če želimo rešiti naš planet. Imamo rešitve, vendar ne zmoremo vsega sami - potrebujemo tvojo pomoč. Podpri nas, daj glas našim akcijam, deli novice o naših uspehih.

DONIRAJ