What would you like to search for?

VSE OBLJUBE MORAJO BITI IZPOLNJENE!
© Shutterstock / jurra8 / WWF

ČAS SE IZTEKA

Živimo v času vse močnejše in hitrejše podnebne krize, ki dan za dnem nosi vse bolj uničujoče posledice za naravo in ljudi. Svetovni voditelji se morajo uskladiti o potrebnih ukrepih za prepolovitev emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in njihovo zmanjšanje na nič do leta 2050. A časa več ni! Leta, ki jih doživljamo kot zelo oddaljena, so pravzaprav že – jutri.

 

MMEJE, PREKO KATERIH NE GREMO!

WWF je opredelil pet ključnih ciljev, ki jih je potrebno doseči. To so »meje, preko katerih ne gremo«, tisto najmanj kar lahko pričakujemo. Da bi spodbudili sistemske spremembe in gospodarsko preobrazbo morajo odločevalci in gostitelji medvladnih srečanj, pa tudi vsi drugi deležniki, izpolnjevati te cilje.

COP26 je bil priložnost za to, ki pa ni v popolnosti izkoriščena. Narejeni so določeni koraki, a smo pričakovali več in bomo tudi zahtevali več!

COP27 bo potekal v Egiptu, leta 2022. Pozivamo te, da nam do takrat pomagaš poslati jasno sporočilo, da ne bomo pozabili na naša pričakovanja, na obljube, ki so nam dane in na obljube, ki jih moramo še dobiti.

© © Shutterstock / Libor Fousek / WWF

#wewontforget

Priložnost imamo upočasniti podnebne spremembe, obnoviti svoj dom in preživeti. COP26 je zaključen, a se naše delo s tem ne neha!

Svetovni voditelji morajo jasno in glasno slišati, da ne bomo pozabili obljub, ki so jih dali. Obljubili so, da bodo podnebje obdržali na varnejši ravni. Obljubili so, da se bodo proti podnebni krizi borili v sodelovanju z naravo. Pričakujemo vse to. In še več!

 

DAJ GLAS ZA PODNEBJE!

COP26 ni konec, temveč je začetek našega boja, naših zahtev in pričakovanj. Pošlji jasno sporočilo in daj svoj glas za podnebje! O številu zbranih glasov bomo seznanili voditelje držav naše regije, naj vedo, da mi, ki se zavzemamo za svetlejšo in zeleno prihodnost nismo v manjšini.

 

© naturepl.com / Steven Kazlowski / WWF

BREZ TEH DOGOVOROV NE BOMO USPELI:

1. POSPEŠITI DECARBONIZACIJO TAKOJ!

Da bi zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv morajo države, mesta, podjetja, akademske skupnosti, civilna družba, vlagatelji in drugi nujno premakniti gospodarske sisteme na trajnostne temelje.

Prav tako je ključnega pomena zagotoviti podporo skupnostim, ki so odvisne od netrajnostnih sistemov – nihče ne sme biti prikrajšan!
 

2. UVAJATI REŠITVE, KI TEMELJIJO NA NARAVI!

Rešitve, ki temeljijo na naravi so pobude za zaščito, obnovo in trajnostno upravljanje celinskih in morskih ekosistemov, kot so gozdovi, šotišča, mokrišča, savane, koralni grebeni in mangrovi gozdovi.

Naravo moramo zaščititi in obnoviti, kajti shranjuje ogljik in igra ključno vlogo pri prilagajanju in krepitvi odpornosti območij in skupnosti. Povečati je treba sredstva za izvajanje naravnih rešitev, države pa morajo v svoje nacionalne podnebne načrte vključiti tehnično, okoljsko in družbeno neoporečne rešitve, ki temeljijo na naravi.
 

3. POMOČ NARAVI IN LJUDEM PRI PRILAGAJANJU

Države morajo nujno pomagati najbolj ranljivim skupnostim, pa tudi številnim vitalnim ekosistemom pri prilagajanju in izgradnji odpornost na vse toplejši svet.
 
Pri prilagajanju moramo spodbujati transformacijske rešitve: revitalizacija rek, obnova degradiranih mokrišč, namesto gradnje jezov in nasipov selitev človekovih dejavnosti s poplavnih ravnic, prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire energije.

Za prilagoditvene ukrepe je treba nameniti 50% vseh podnebnih finančnih sredstev!
 

4. FINANCIRATI PRIHODNOST

Ni več časa za odlašanje o dodelitvi sredstev za podnebje tistim, ki jih potrebujejo za preživetje. Stroški ukrepanja so manjši od stroškov neukrepanja!

Obstoječe obljube o javnem financiranju – 100 milijard ameriških dolarjev na leto – je treba izpolniti, nadaljnji finančni tokovi v zasebnem sektorju pa morajo biti usklajeni z mednarodnimi podnebnimi cilji.

Trenutno pride le 10% sredstev namenjenih za podnebje do lokalnih akterjem v državah v razvoju. Odpraviti moramo škodljive subvencije in usmeriti več sredstev za podporo lokalnim prioritetam in za financiranje inovativnih partnerstev.

Paketi za oživitev gospodarstva od pandemije COVID-19 so priložnost za preoblikovanje ključnih sektorjev in vzpostavitev prihodnosti znotraj meje 1,5°C.
 

5. OBRAT PRI IZVAJANJU UKREPOV

S posodobitvijo obstoječih nacionalnih podnebnih načrtov morajo države postaviti bolj ambiciozne kratkoročne cilje glede emisij.
 
Da bi zaščitili mejo 1,5 °C, je treba kratkoročne cilje dopolniti z dolgoročnimi strategijami, kot jih predpisuje Pariški sporazum. Vključevati morajo tehnično utemeljene in izvedljive obljube, s poudarkom na zmanjševanju emisij namesto na uvedbi alternativnih ali nepreverjenih tehnologij.

© WWF-US / Keith Arnold
PODPRITE NAŠE DELO!

Želimo zaščititi naše okolje in vsa čudovita bitja, ki živijo v njem, a brez tebe tega ne zmoremo. Tvojo podporo potrebujemo, da bi lahko ostali neodvisni in še naprej varovali našo čudovito naravo. Danes lahko prispevaš k reševanju našega planeta. Bodi del naše skupnosti, ki jo sestavljajo izjemno radodarni, strastni in odločni ljudje, tako kot si ti!