What would you like to search for?

Izveštaj o životu na planeti 2020 - Izdanje za mlade

Izveštaj o životu na planetu je sveobuhvatna analiza stanja prirode, sa kojim pretnjama se suočava i šta to znači za nas ljude. Izveštaj o životu na planeti, WWF objavljuje svake dve godine, a za 2020. pripremili smo i izdanje za mlade.

Read the full publication

Izveštaj o životu na planeti

Share This!

Help us spread the message