What would you like to search for?

Dopis JP "Vojvodinašume" povodom pisanja WWF-a o seči šuma

Detaljnim obrazloženjem načina sprovođenja osnovnih delatnosti, kako navode u saopštenju, “Vojvodinašume” žele da približe i pojasne načine gazdovanja šumama koje su im poverene. Pročitajte njihovo saopštenje.

Read the full publication

Dopis JP "Vojvodinašume"

Share This!

Help us spread the message