What would you like to search for?

Dokumentacioni i aplikimit për Programin Mbështetës për Organizatat e Shoqërisë Civile në Shqipëri

U hap programi për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile në kuadër të projektit “Zonat e mbrojtura për natyrën dhe njerëzit”.
 
Thirrja për aplikime për projekte është e hapur deri më 21 dhjetor 2021 në orën 16:00.

Read the full publication

Dokumentacioni i aplikimit për Programin Mbështetës për Organizatat e Shoqërisë Civile në Shqipëri

Share This!

Help us spread the message