What would you like to search for?

Our News

Započelo vađenje zaostalih ribolovnih alata u Parku prirode Telašćica

Kartiranje, a potom i vađenje alata, provedeno je u zoni stroge zaštite bez dozvoljenog ribolova, uz svjetski poznate klifove na Dugom Otoku

SALI, DUGI OTOK - Stručnjaci iz svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF i iz Javne ustanove „Park prirode Telašćica” zajedno su sa svojim suradnicima iz Društva za podvodne sportove Zagreb (DPS) ovog tjedna kartirali podmorje uz poznate klifove u Parku priroda Telašćica te započeli s vađenjem zaostalog ribolovnog alata koji se već dugi niz godina nalazi na dnu. Riječ je o ribarskim mrežama i vršama koje su smrtonosne za 66% morskih sisavaca i 50% morskih ptica, dok većina riba koje se u njih zaplete umire u mukama.

„Problem zaostalog ribolovnog alata je ogroman. Osim što utječu na živi svijet u moru, te ostavljene mreže izvor su plastičnog onečišćenja koje ima negativan učinak i na nas, ljude“, ističe Patrik Krstinić, voditelj morskog programa u WWF Adriji. „Naš je cilj u potpunosti očistiti podmorje u posebno zaštićenoj zoni Parka prirode Telašćica, odnosno zoni bez ribolova, jer u toj zoni uopće ne bi smjelo biti ribarskih mreža. Pojavi li se ubuduće neka mreža, to će biti posljedica ilegalnog ribarenja“.

WWF je podržao kartiranje značajnog dijela Zadarskog arhipelaga i Viškog akvatorija, a cilj je u sljedeće tri godine izvući iz Jadranskog mora 30 tona zaostalih ribolovnih alata koji prijete morskoj bioraznolikosti i staništima. Žele da se i na lokalnoj i na nacionalnoj razini usvoje preventivne mjere i propisi za olakšavanje odlaganja ribolovnog alata.

Stručnjaci iz Parka prirode Telašćica i DPS-a održali su i radionicu s osnovnoškolcima na Dugom otoku koji su učili o štetnosti napuštenih i zaostalih ribolovnih alata u moru. 

Tijekom nekoliko posljednjih godina WWF je pokrenuo male projekte diljem Sredozemlja s fokusom na oslobađanje morskog dna od zaostalih ribolovnih alata provođenjem aktivnosti njihova vađenja i podizanjem svijesti među ribarima i obalnim zajednicama. WWF Adria provodi dva projekta – „Povećanje učinkovitosti upravljanja prirodnim resursima Parka prirode Telašćica", koji je financiran iz programa The MedFund, i Ghost Gear projekt. Njihov je cilj smanjiti količinu odbačenih ribolovnih alata pronalaženjem inovativnih preventivnih rješenja i podržavanjem modela bez otpada. Osim vađenja alata s već kartiranih područja, cilj je kartirati i područje cijelog Dugog otoka, a ne samo zone uz klifove, gdje je na snazi zabrana ribolova. Zajedničko upravljanje ribolovom u Parku temelji se upravo na dobroj suradnji s ribarima.
 
© Danijel Kanski
Pas mekuš zapleten u zaostalu mrežu u podmorju PP Telašćica
© Petra Boić Petrač/ WWF Adria
Vrše izvađene iz podmorja u Parku prirode Telašćica u Hrvatskoj

Share This!

Help us spread the message