WWF započeo kampanju za očuvanje Hutovog blata | WWF

What would you like to search for?

Our News

WWF započeo kampanju za očuvanje Hutovog blata

 

Sve izražajniji negativni utjecaji čovjeka značajno su degradirali Park prirode Hutovo blato

Mostar, 17.12.2012 – Sve izražajniji negativni utjecaji čovjeka na ekosustav Hutovog blata, koji se ogledaju u promjeni prirodnog vodnog režima, sve intenzivnijem krivolovu i nepostojanju stvarne zaštite područja zbog nedostatnog financiranja čuvarske službe, značajno su degradirali Park prirode Hutovo blato. Kako bi mobilizirao javnost i odgovorne institucije za usvajanje hitno potrebnih rješenja ovih problema, WWF je pokrenuo medijsku kampanju i peticiju za očuvanje Hutovog blata.

Močvare i jezera Hutovog blata zbog svojih su besprijekornih prirodnih ljepota, velikog bogatstva i raznolikosti vrsta sa razlogom uvrštene na popis močvarnih staništa od međunarodnog značaja Ramsarske konvencije. Hutovo blato je srce života donjeg toka Neretve sa 44 vrste riba od kojih je 9 endemskih. Budući da se nalazi na jadranskom preletnom putu, ujedno je i jedno od najvažnijih europskih utočišta za migratorne ptice u kojem je zabilježeno više od 250 vrsta ptica.

„Broj riba u Hutovom blatu se godinama smanjuje, ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju. Ako se nastavi dosadašnji odnos prema Hutovom blatu, ovom močvarnom ekosustavu prijeti potpuni nestanak u narednih 30 godina“, ističe Zoran Mateljak, lokalni koordinator WWF-a u BiH.

Hutovo blato ne daje samo važan doprinos bogatstvu života i biološkoj raznolikosti Balkana već nudi i niz važnih usluga lokalnom stanovništvu. Park poput srca pumpa podzemne vode ovog krškog kraja te pročišćenom vodom hrani područja nizvodno sprječavajući prodiranje slane morske vode u poljoprivredno područje delte Neretve. Ovo zaštićeno područje ima i vrlo važnu ulogu u sprječavanju poplava nizvodnih područja primanjem i zadržavanjem velikih poplavnih voda.

Hutovo blato i njegova bogata vegetacija također su veoma važni za skladištenje ugljika i smanjenje utjecaja klimatskih promjena. Gruba procjena pokazuje da samo kroz svoja tresetišta, Hutovo blato sprječava ispuštanje otprilike 7.000.000 tona CO2 u atmosferu, što ima tržišnu vrijednost od oko 200 milijuna €.

„Unatoč vrlo važnoj ulozi Hutovog blata, zadnjih nekoliko godina institucije odgovorne za upravljanje Parkom prirode prestale su podržavati i financirati rad uprave, što je dovelo do kriznih situacija u Hutovom blatu, padanja kvalitete upravljanja, porasta krivolova i gubitka biološke raznolikosti“, dodaje Mateljak iz WWF-a i poziva lokalne i državne institucije da se obavežu na stratešku i konkretniju pomoć za spas srca doline Neretve.

Budućnost jednog europskog dijela netaknute ljepote sada ovisi o svima nama. Sprječavanjem nestanka Hutovog blata napravili bismo veliki korak ka uspostavi modernog europskog društva, koje cijeni svoju prirodu i dragocjene usluge koje nam ona pruža. WWF će uložiti napore da spriječi nestanak ovog prirodnog bisera, u čemu mogu pomoći i svi zaljubljenici u Hutovo blato i prirodno bogatstvo Bosne i Hercegovine potpisom peticije dostupne na: www.hutovo-blato.ba.

ZA DODATNE INFORMACIJE:

Bojan Stojanović, Communications Officer WWF Mediteran
Tel: +385 95 598 14 58
e-mail: bstojanovic@wwf.panda.org Share This!

Help us spread the message