What would you like to search for?

Our News

Talijanska vlada ukida zakonske privilegije naftnim kompanijama za bušenje nafte u Jadranu

S tri amandmana na Zakon o stabilnosti talijanska je Vlada učinila važan korak kada je bušenje nafte u Jadranu u pitanju te na taj način priznala kako je do sada žrtvovala održivi razvoj u korist naftnih kompanija. Time su priznali da se spomenute djelatnosti ne mogu smatrati strateškima te da nema opravdanja za ubrzane procedure izdavanja dozvola koje onemogućavaju transparetnost i sudjelovanje javnosti. Amandmanima se ukida i mogućnost produljenja tridesetogišnjih koncesija za eksploataciju nafte i plina.
 
Važna je to pobjeda višegodišnje kampanje okolišnih organizacija među kojima je i WWF, te lokalnih pokreta protiv bušenja nafte u Jadranu u Italiji. Kampanju je podržalo i 10 talijanskh Regija, zatraživši nacionalni referendum po tom pitanju. Ovim se amandmanima zapravo usvajaju zahtjevi iz zatraženog referenduma, koji je prošao prvu provjeru ustavnosti, dok se konačna odluka Ustavnog suda očekuje u siječnju ili veljači 2016. godine. Promjena kursa talijanske Vlade bez sumnje je rezultat i velike međunarodne mobilizacije protiv eksploatacije fosilnih goriva i s njom povezanih klimatskih promjena.

"To dokazuje kako je nepromišljeno bilo donošenje zakona kojim se poticalo bušenje nafte u Jadranu, kako je ono bilo od koristi samo naftnim kompanijama a preveliki rizik za morski okoliš i na njemu počivajućim djelatnostima poput ribarstva i turizma. Iskorištavanje podmorskih ležišta nafte ne rješava talijanski problem s energijom jer bi utvrđene količine nafte u podmorju bilo dostatne za samo sedam tjedana nacionalnih potreba za energijom). Nakon obveza preuzetih na Konferenciji o klimi u Parizu, zahtijevamo od Vlade da napusti istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i krene putem dekarbonizacije ekonomije odnosno putem koji neće imati negativan učinak na klimu”, poručuju talijanske okolišne organizacije.

Sad je na talijanskom Parlamentu da usvoji amandmane koje je predložila Vlada.

Share This!

Help us spread the message