What would you like to search for?

Our News

Započeo projekt Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode (CEETO)

Dvodnevni sastanak kojim je svečano i radno obilježen početak CEETO projekta (Interreg Central Europe) održan je u Bologni 26. i 27. lipnja 2017. Glavna tema spomenutog projekta je održivi turizam o kojem se svuda u svijetu sve više govori no provedbe su još uvijek nedostatne. Projekt Ekoturizam srednje Europe:  alati za zaštitu prirode provodi se u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji, a trajat će do polovice 2020. godine.

Prvi dan sastanka bio je rezerviran za predstavljanje i upoznavanje svih partnera na projektu kojih ima ukupno 11 i koji dolaze iz šest zemalja. Vodeći partner projekta je Regija Emilia-Romagna iz Bologne koji je i organizirao prvi sastanak, a iz Hrvatske su partneri na projektu WWF Adria koja vodi jednu od četiriju komponenti projekta te Park prirode Medvednica u kojem će se provoditi jedna od pilot akcija.  Svaki je partner u prezentaciji istaknuo segment projekta na koji želi staviti fokus djelovanja a koji se tiče problema vezanih uz turističku funkciju zaštićenih područja. Zanimljive diskusije i međusobno upoznavanja projektnih partnera nastavljeni su do kasnih  večernjih sati uz razgled starog dijela Bologne.

Drugoga je dana vodeći projektni partner Regija Emilia-Romagna iskoristio priliku da s okupljenim partnerima prođe kroz detaljni pregled ciljeva projekta i svih njegovih radnih paketa, te da se detaljno dogovore  aktivnosti do kraja tekuće godine. Također, drugom danu sastanka pridružio se i predstavnik Zajedničkog tajništva programa Interreg Central Europe, g. Cristophe, koji je održao zanimljivo predavanje kojim je ukazao na najčešće probleme i zamke koje se javljaju u realizaciji projekta, te pojasnio osnovna pravila i obaveze svih partnera. U večernjim satima definiranjem zaključaka prvog sastanka i pohvalom Zajedničkog tajništva svečano je zatvoren prvi sastanak CEETO projektnih partnera.
 

Share This!

Help us spread the message