What would you like to search for?

Ura za ciljeve - Igranje i stvaranje budućnosti

Mlađe generacije ključni su igrači za stvaranje održive, svetlije budućnosti. Zbog toga smo napravili igru "Ura za ciljeve", za decu od 8-12 godina, sa ciljem da bude zabavna i interesantna, ali i da informiše decu o 17 ciljeva održivog razvoja koje su zemlje članice Ujedinjenih nacija sa ciljem izgradnje boljeg sveta za sve ljude i planetu.

Read the full publication

Ura za ciljeve_uputstvo, igrica, kartice sa pitanjima_SRB

Share This!

Help us spread the message